Наукова діяльність кафедри теоретичної та прикладної економіки (ТПЕ)

 1. Поплавська Жанна Василівна д.е.н., проф. Сучасні проблеми стратегічного управління
 2. Кашуба Ярослав Миколайович к.е.н., проф. «Аналіз поточного стану, структури та еволюційних напрямів розвитку приватного бізнесу в Україні»
 3. Вознюк Іван Петрович к.е.н., доц. Основні шляхи розвитку конкуренції в Україні
 4. Гошовська Оксана Вікторівна. к.е.н., доц. Дослідження проблем економічного синергізму
 5. Данилович-Кропивницька Марта Львівна к.е.н., доц. Стратегічний менеджмент, економіко-математичне моделювання, теорія прийняття рішень, економічна безпека підприємницької діяльності
 6. Іличок Богдан Іванович к.е.н., доц. Управління ефективністю функціонування господарського комплексу регіону в умовах перехідної економіки
 7. Михальчишин Наталія Лук"янівна к.е.н., доц Розробка системи управління конкуренцією на товарних ринках національної економіки
 8. Пушак Галина Іванівна к.е.н. Проблеми розвитку реального сектору економіки в трансформаційних умовах
 9. Саталкін Сергій Семенович к.е.н., доц. Соціально-економічна ефективність інноваційних проектів
 10. Стецюк Петро Іванович к.е.н., доц. Політична економія, прикладні аспекти здійснення економічної політики держави
 11. Скорик Галина Іванівна к.е.н., доц. Історія економічних вчень, політекономічні і прикладні аспекти реалізації економічної політики держави
 12. Холява Ігор Петрович к.е.н., доц. Соціально-економічна ефективність оцінки бізнесу й майна
 13. Малиновський Юрій Володимирович к.е.н. Стратегічне планування, інноваційна діяльність.