Наукова діяльність кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювання (ТРР)


Основний науковий напрям кафедри:

Теорія і методи проектування радіоелектронних кіл, систем і комплексів та забезпечення їх якості.

В рамках названого наукового напряму ведуться наукові дослідження за такою тематикою:
  • розробка методів та комп’ютерних засобів системотехнічного проектування інформаційних систем та мереж;
  • розробка математичних методів та комп’ютерних засобів оцінки показників безвідмовності цифрових пристроїв;
  • розробка математичного забезпечення процедур схемотехнічного проектування автоколивальних пристроїв;
  • розробка методів макромоделювання складних радіоелектронних засобів орієнтованих на автоматизоване розв’язання задач параметричної надійності;
  • розробка математичних моделей та методів аналізу електроакустичних пристроїв звукотехнічної апаратури;
  • моделі і методи забезпечення безвідмовності радіоелектронних пристроїв шляхом підвищення ефективності параметричного синтезу компонентів.
При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія НДЛ-51, в роботі якої беруть участь штатні працівники та викладачі кафедри. Науковим керівником лабораторії є завідувач кафедри.

На даний час кафедрою виконуються дві науково-дослідні теми:
  • «Моделювання і мультикритеріальна оптимізація процесів забезпечення якості та безвідмовності радіоелектронних пристроїв», керівник д.т.н., проф. Недоступ Л.А.
  • «Розробка комп’ютерних макромоделей радіоелектронних систем та їх функціональних вузлів, адаптованих до задач надійнісного проектування », керівник д.т.н., проф. Мандзій Б.А.