Наукова діяльність кафедри технології біологічно активних сполук фармації та біотехнології (ТБСФБ)

 • Синтез, властивості та біологічна активність нових S-, N- і О-вмісних хіноїдних сполук
 • Синтез та біологічна активність конденсованих та неконденсованих гетероциклічних похідних на основі хіноїдних сполук
 • Синтез та хімічні і біологічні властивості тіосульфонатних похідних аліфатичного, ароматичного, гетероциклічного та хіноїдних рядів
 • Дослідження мікробних асоціацій молочно-кислих культур та створення функціональних напоїв на їх основі
 • Підбір і дослідження носіїв для модифікації ферментів лідаз з метою гідролізу рослинних олій та їх переетерифікації
 • Розробка складу стоматологічної суміші на основі природних композитів, біологічно активних сполук з додаванням синтетичних полімерних матеріалів
 • Біологічно активні полімерні матеріали на основі тіосульфонатних та хіноїдних сполук
 • Дослідження біосинтезу глюкозооксидази
 • Дослідження хімічного складу та вивчення фармакологічних властивостей рослин Карпатського регіону
 • Дослідження сучасного ринку страхових медичних послуг та застосування методів фармакоекономіки для створення системи страхової медицини
 • Математичне моделювання біотехнологічних та фармацевтичних процесів
 • Полімерні носії для іммобілізації біоактивних лігандів