Наукова діяльність кафедри систем автоматизованого проектування (САПР)


Науково-дослідна робота викладачів кафедри САП та співробітників ГНДЛ-80 ведеться в напрямку розробки та впровадження систем автоматизованого проектування організаційно-технічних систем.
 1. Навчальна діяльність


  Впровадження в навчальний процес сучасних систем автоматизованого проектування Autocad 2011, Solidworks, Coventer для спеціальності інформаційні технології проектування (на даний час застосовуються системи Компас 10, Вертикаль, Лоцман, Ansys). Крім того планується одержання для кафедри сучасних розрахункових пакетів Mathlab, Mathcad.
  Реалізація інноваційних програм розвитку кафедри з підготовки викладачів та студентів за кордоном (Польща, Німеччина, Америка).
  Залучення студентів у здійсненні міжнародних науково-технічних досліджень як необхідної складової навчального процесу.
 2. Наукова та інноваційна діяльність.

  Захист 12 кандидатських та 1 докторської дисертацій.
  Видання 2 монографій та 2 підручників з грифом МОН.
  Чисельність професорсько-викладацького складу становитиме 4 доктори та 25 кандидатів наук.
  Відкриття науково-навчального центру з автоматизації проектувальних робіт.
  Опублікування протягом року 90 наукових праць.
  Одержання 2 патентів на винаходи з розробки мікро- та нанопродукції.
  Реалізація проектів з розробки, впровадження та виробництва сучасних мікроелектромеханічних систем (МЕМС) на базі сучасних лабораторій Національного університету «Львівська політехніка» та навчальних закладів за кордоном (Німеччина, Польща).
 3. Міжнародна діяльність

  Реалізація міжнародних проектів в рамках співробітництва з технічними вузами Польщі, Німеччини, Латвії та іншими.
  Проведення міжнародних науково-технічних конференцій CADSM, MEMSTECH та CADMD.