Наукова діяльність кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем (СКС)


Наукова роботи кафедри спрямована на розв’язання таких наукових проблем:
  1. Методи аналізу та синтезу топологій спеціалізованих систем, що як системи на мережі на кристалі (професор Р. Дунець).
  2. Розроблення теорії складності комп’ютерних систем. Сформульовано аксіоми комп’ютерних алгоритмів, розроблено апаратно-програмну модель алгоритму (SH-модель), обґрунтовано використання повної системи характеристик складності та їх використання в процесі дослідження і проектування комп’ютерних систем (професор Черкаський М.В.).
  3. Розроблення системи криптографії на основі чисел Мерсена (доцент Р.Попович).
  4. Дослідження засобів мінімізації похибок процесу аналого-цифрового перетворення сигналів та розроблення на цій основі пристроїв АЦП (доцент Р.Кочан).
  5. Проектування та розроблення спеціалізованих комп’ютерних систем з мікропроцесорними блоками керування з використанням наноструктурованих сенсорів (доцент Г.Клим).
Наукові дослідження та розробки аспірантів і студентів тісно пов’язані з науковою тематикою науково-педагогічних працівників кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем. Розвивати теоретичні знання та вдосконалювати практичні навички студенти мають змогу в організованих на кафедрі гуртках, при підготовці до олімпіад, виконанні магістерських кваліфікаційних та науково-дослідних робіт. Одержані наукові результати доповідаються аспірантами та студентами на конференціях та семінарах.