Наукова діяльність кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД)


Сфера наукових інтересів молодого колективу кафедри є симбіозом цілої низки актуальних напрямів досліджень із консолідації інформації, соціальних комунікацій, документознавства, інформаційного менеджменту, електронного урядування, прикладної психології та лінгвістики, маркетингу інформаційних продуктів і послуг тощо.

Значна частина молодих вчених кафедри належить до наукової школи її завідувача — Андрія Миколайовича Пелещишина, серед напрямків наукових досліджень якого: системотворчі процеси World Wide Web; методи побудови інформаційного суспільства; позиціонування сайтів у WWW; соціальні мережі в WWW та інформаційні технології соціальних комунікацій.

Комплексність досліджень та їхня актуальність диктують потребу в обміні науковою інформацією з представниками вітчизняних та закордонних наукових шкіл, у встановленні партнерських стосунків із іншими кафедрами, установами, підприємцями, представниками влади та третього сектору.

У зв’язку з цим доцільним є проведення кафедрою СКІД міжнародних наукових заходів різного масштабу, які сприятимуть інтеграції українських вчених у світове наукове співтовариство. Саме таким заходом покликана стати Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS), яку кафедра проводить у Львівській політехніці щовесни.