Наукова діяльність кафедри психології, педагогіки і соціального управління (ППСУ)

Результатом навчання у системі вищої освіти повинна бути здатність фахівця адекватно діяти в різних проблемних ситуаціях. Таким є головний принцип роботи кафедри психології, педагогіки і соціального управління. Її головним завданням є забезпечення студентів знаннями про психолого-педагогічні явища, їх суть та закономірності протікання, а також знаннями про те, як потрібно будувати та здійснювати професійну діяльність в майбутньому.

Звідси і випливає науковий напрямок роботи кафедри — «Системні дослідження впливів на людський фактор з позицій психології, педагогіки, права та кібернетики».

У рамках кафедральної тематики та тематики Дослідницького Центру Міністерства освіти та науки України (при Національному університеті «Львівська політехніка») проводяться науково-дослідні роботи та дослідження за напрямками:

  • розробка професіограм і кваліфікаційних характеристик студентів та викладачів ВНЗ, а також працівників інших виробничих організацій;
  • діагностика якостей окремих груп працівників в системі народної освіти країни та у промисловості;
  • науково-практичні дослідження ІНТЕРНЕТ-даних в галузі освіти і інформаційних технологій з використанням сучасної комп’ютерної техніки;
  • дослідження механізмів дії інформації на людей для підвищення результативності психолого-педагогічних впливів;
  • розробка методів підвищення мотивації до праці засобами психології управління;
  • профорієнтаційні дослідження в народній освіті та в промисловості, створення діагностико-консультаційних та експертних систем;
  • дослідження, моделювання та створення біотехнічних систем та їх компонентів для підвищення ефективності функціонування «людського фактору» в системах освіти, та у виробничих умовах.

Таким чином, інтегральний напрямок науково-дослідницьких та практичних робіт кафедри психології, педагогіки і соціального управління — це дослідження в галузі покращення кадрового потенціалу різних верств працюючих і, у першу чергу, в системі освіти України.

Інтернет-видання «Соціотехнічні системи» присвячено дослідженню проблем функціонування соціотехнічних систем за такими основними напрямками: психологічний; педагогічний; соціологічний; правовий; філософський; технічний. Видання запрошує до співпраці, і розраховує на вдумливе і творче використання публікацій.

Крім зазначених робіт, кафедрою проводяться науково-дослідницько-практичні роботи по створенню систем атестації державних службовців, виконуються роботи з вдосконалення сучасних технологій навчання, впровадженню систем комп’ютерної атестації у виробництві, при підготовці менеджерів тощо.

З метою підвищення професійної кваліфікації, розширення інформаційних можливостей та заслуховування і обговорення наукових досліджень, за якими працюють викладачі, на кафедрі працює науково-методичний семінар.

Кожні два роки кафедра ППСУ організовує міжнародну науково-практичну конференцію «Управління в освіті». Питання, що піднімаються на конференціях — це, перш за все, психолого-педагогічні проблеми управління освітою, механізми державного управління та інновації в освіті, актуальні проблеми навчання осіб з особливими потребами, сучасні аспекти педагогічного менеджменту у ВНЗ тощо. Тези доповідей учасників конференції публікуються у відповідних збірниках.

Щорічно кафедра психології, педагогіки і соціального управління приймає активну участь у Фестивалі освіти та науки, де гідно представляє Інститут права та психології, презентуючи спеціальності «Практична психологія» та «Управління навчальним закладом».