Наукова діяльність кафедри політології (КП)


Кафедра працює над науковою темою «Проблеми та перспективи розвитку демократії в Україні», продовжує наукові пошуки та розробки у сфері історії та теорії політичної науки, проблем українського державотворення, виборчого процесу, формування політичної культури суспільства.

Паралельно розвиваються дослідження проблематики міжнародних відносин. До перейменування кафедри на ній традиційно проводились наукові конференції різного рівня з проблем і перспективи викладання політичної науки у вищій школі.

Після перейменування кафедри і розширення її спеціалізації проводяться конференції з міжнародних відносин.

Із 2000 року на кафедрі виходить Зб. наук. праць «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку», який є фаховим виданням у галузі політичних наук. На черзі — відкриття міжнародного наукового збірника з міжнародних відносин «Гуманітарні візії».

При кафедрі функціонує науково-аналітичний центр політичних досліджень «Вектор», аспірантура за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» (функціонує з 1997 р.) і докторантура за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси».