Наукова діяльність кафедри охорони праці (ОП)


Основними напрямами діяльності кафедри є:


  1. Напрям професора, доктора технічних наук Гогіташвілі Георгія Григоровича — у 1975 р. вперше запропонував, розробив та науково обгрунтував Систему управління охороною праці із застосуванням стандартів підприємства. В 1976 р. при Львівській обласній раді профспілок створив науково-дослідну лабораторію охорони праці, яка стала науково-методичним центром із впровадження СУОП на підприємствах. Цей досвід у 1976 р. був схвалений Укрпрофрадою, а в 1983 р.ВЦРПС та Держстандартом СРСР. В 1988 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук на тему «Управління охороною праці на підприємстві». На основі досліджень опублікував 2 монографії, 1 підручник, 6 посібників та понад 20 авторських свідоцтв і патентів СРСР та України. Під його науковим керівництвом виконані та успішно захищені 3 кандидатські дисертації. В 2005 р. розпорядженням Президента України призначена державна стипендія — видатному діячу науки України.

  2. Напрям професора, доктора хімічних наук Левуша Сергія Сидоровича знаходиться в галузі кінетики високотемпературного піролізу насичених вуглеводнів С4—С8 та проміжних продуктів їх розпаду. Виконуються комплексні наукові, дослідні та проектні роботи із створення технології одержання аліфатичних надкислот С2—С4 газофазним і рідкофазним окисненням альдегідів; удосконалення процесів отримання оцтової, мурашиної, пропіонової кислот та оцтового ангідриду різними методами (окисненням ацетальдегіду, окисненням газового бензину, карбонілюванням метанолу, піролізом оцтової кислоти та ацетону). На цей час під його науковим керівництвом і за безпосередньою участю виконуються роботи з наукової тематики — «Нанотехнологія в процессах гасіння полум’я». Проводяться наукові роботи з госпдоговірної тематики — «Дослідження причин техногенних аварій, нещасних випадків та професійних захворювань». Під його науковим керівництвом виконані та успішно захищені 10 кандидатських дисертацій. Член двох спеціалізованих Вчених рад із захисту докторських та кандидатських робіт при Національному університеті «Львівська політехніка».

  3. Сфера наукових інтересів та досліджень професора, доктора технічних наук Батлук Вікторії Арсенівни базується на створенні та впровадженні пиловловлювачів на підприємствах будівельної, хімічної, метало- та деревообробної промисловості для вловлення цементу, асфальтобетону, керамічного пилу, шихти, золи, тютюну, льону, сурику, глинопорошку, викидів при роботі гальванічних ванн, бурінні свердловин тощо. Розроблено методи пиловловлення у комбінованих силових полях: механічних, акустичних та магнітних, які широко застосовуються для уловлення полідисперсного пилу. Пиловловлювачі, створені автором, знайшли застосування на промислових об’єктах України та Росії.