Наукова діяльність кафедри обчислювальної математики і програмування (ОМП)


Кафедра обчислювальної математики та програмування концентрує свої зусилля на дослідженнях за такими науковими проблемами:
  • моделювання та розробка методів дослідження задач природознавства;
  • методи комп’ютерної математики моделювання та дослідження економіко-еколого-соціологічних і технічних задач;
  • двосторонні наближені методи;
  • дослідження некласичних задач для рівнянь математичної фізики;
  • розпаралелення обчислень, створення нових методів та алгоритмів, що орієнтовані на ефективне використання у багатопроцесорних системах та модернізація існуючих методів з реалізацією можливостей широкого паралелізму;
  • розробка агрегаційно-ітеративних методів та алгоритмів, що допускають масовий паралелізм при обробці інформації та орієнтовані на ефективне використання у багатопроцесорних системах;
  • розробка нових скінченно-різницевих методів для розв’язування широких класів нелінійних задач математичної фізики;
  • розвинення математичного апарату розв’язування нелінійних задач, що є теоретичною основою створення методів, які дозволяють роздільно вимірювати складові вектора стану об’єкту при використанні електрично сканувальних електромагнітних методів;
  • стохастичні методи оптимізації.