Наукова діяльність кафедри мостів та будівельної механіки (МБМ)

Науковий напрямок кафедри: розробка ефективних систем розширення та підсилення залізобетонних прольотних будов існуючих автодорожних мостів. Експериментально-теоретичні дослідження роботи існуючих і розширених прольотних будов автодорожних мостів при статичних і багаторазових навантаженнях.

На даний час ефективно працюють і збільшують свій доробок наукові школи з таких напрямків:

мости та будівельні конструкції

 • експериментально-теоретичні основи реконструкції та експлуатації автодорожних мостів та дослідження їх роботи при статичних і багаторазових навантаженнях; школа діє з 1970 року, захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій (проф. Кваша В.Г.);
 • збірно-монолітні статично-невизначені залізобетонні конструкції з попередньо-напруженими стиками та регулюванням зусиль, школа діє з 1963 року, захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій (проф. Гнідець Б.Г.);
 • дослідження збірно-монолітних нерозрізних прогонових будов із балочних елементів, об’єднаних попередньонапруженими стиками, — доц. В. Ю. Сало;
 • розробка і дослідження ефективних залізобетонних конструкцій прогонових будов, опор і фундаментів для автодорожніх мостів та естакад — доц. Б. М. Ониськів;
 • оптимізація бетонних і залізобетонних конструкцій порожнино-утворенням;дослідження складного напружено- деформованого стану перерізів порожнинами — доц. І. В.Мельник

будівельна механіка та механіка деформованого твердого тіла

 • скінченно-елементний аналіз конструкцій, нелінійне моделювання та оптимізація конструкцій з тонкостінних елементів; розробка аналітико-числових методів розрахунку елементів конструкцій з ускладненими властивостями— доц. І. З. Бутринський;
 • розробка нових методик розрахунку на динамічні впливи та на стійкість стержневих систем із дискретно неперервним розподілом параметрів — доц. О. Р. Давидчак;
 • нові методи розрахунків та дослідження взаємовпливу фізико-механічних полів в неоднорідному анізотропному середовищі та конструктивних елементах із композитних матеріалів — доц. В. К. Шиндер;
 • методика розрахунку та дослідження просторових систем — ст. викл. П. А. Ткаченко.

На кафедрі проводиться підготовка і випуск інженерів, а також проводиться магістерська підготовка по спеціальності 8.092106 «Мости та транспортні тунелі».

На кафедрі функціонує постійно діюча аспірантура за спеціальностями:

 • 05.23.01. — «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»;
 • 05.23.17. — «Будівельна механіка»;
 • 01.01.02. — «Диференціальні рівняння»;
 • 01.02.04. — «Механіка деформівного твердого тіла».

Практична діяльність колективу кафедри зосереджена на таких напрямках:

 • експериментально-теоретичне дослідження залізобетонних прольотних будов автодорожних мостів при статичних і багаторазових навантаженнях;
 • розробка теоретичних основ розширення та експлуатації автодорожних мостів;
 • розробка та дослідження систем каркасів, перекритів будинків, інженерних споруд та нерозрізних прольотних будов мостів з напруженими стиками і регулюванням зусиль;
 • розробка методів розрахунку та дослідження дискретно-неперервних задач будівельної механіки;
 • розробка методів розрахунку та дослідження напружено-деформівного стану в анізотропних тілах з вирізами та включеннями із врахуванням взаємодії фізико-механічних полів.