Наукова діяльність кафедри міжнародної інформації (МІ)


Науковий напрямок кафедри:
Моделювання міжнародних інформаційних потоків

Кафедральний проект:
Аналіз інтеграції європейських посткомуністичних держав в ЄС та НАТО: досвід для України

АНОТАЦІЯ

Пропонується розробити інформаційну систему для дослідження ймовірних траєкторії руху України до ЄС та НАТО в соціально-політичній, правовій, військово-промисловій та екологічній сферах (інформаційної складової процесів трансформації) на прикладі досвіду держав Центрально-Східної Європи та вдосконалення політики інтеграції. Розробити рекомендації для органів державної влади та управління, політичних партій та громадських організацій щодо вдосконалення політики інтеграції України в ЄС та НАТО.

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Метою проекту є визначення ймовірних траєкторії руху України до ЄС та НАТО в соціально-політичній, правовій, військово-промисловій та екологічній сферах (інформаційної складової процесів трансформації) на прикладі досвіду держав Центрально-Східної Європи та вдосконалення політики інтеграції. Мета проекту досягається виконанням ряду завдань, зокрема, необхідно:
  1. зібрати емпіричний матеріал та систематизувати його
  2. розробити модель представлення даних та інформації опису ситуації (процесів трансформації) для систематизації емпіричного матеріалу та аналізу даних
  3. розробити інформаційну систему (ІС) для дослідження ймовірних траекторій інтеграції України в ЄС та НАТО (створити і наповнити базу даних (БД) і відповідні інструменти аналізу інформації, зокрема, засоби багатокритеріального пошуку, контент аналіз, івент аналіз, статистичний аналіз для числових даних, включаючи факторний аналіз, кластеризація, засоби візуалізації (побудова графіків, діаграм, когнітивних карт))
  4. проаналізувати зібрану інформацію з використанням ІС, визначити ймовірні траекторії інтеграції України в ЄС та НАТО і виробити рекомендації по вдосконаленню політики інтеграції.