Наукова діяльність кафедри містобудування (МБД)

У відповідності з фундаментальним напрямком кафедри «Планування і реконструкція територій міст та ландшафтна архітектура» на кафедрі виконано ряд науково-дослідних і проектних розробок. Зокрема в 2008-2009 рр. проводились такі дослідження: територіальна організація та інфраструктура в зоні впливу транспортного коридору № 3 (Берлін-Київ) в межах Львівської області; трансформація планувальної структури Львова відповідно до європейських транспортних коридорів; ландшафтно-просторова організація гірських районів Львівської області. До досліджень, що безпосередньо стосуються Львова, відносяться: розроблення ландшафтної карти Львова; реконструкція об‘єктів зовнішнього транспорту м. Львова (міжнародний залізничний вокзал, аеропорт); мережа автостоянок у Львові; Південний адміністративно-діловий підцентр по вул. Стрийській у Львові.

Науковий напрям кафедри «Містобудування» в 2010р. включав такий перелік питань: реконструкція територій та об‘єктів зовнішнього транспорту м. Львова; розроблення ландшафтної карти м. Львова; туристична інфраструктура Путільського району Чернівецької області; ландшафтно-просторова організація парку «Високий Замок».

Науковий напрям кафедри «Містобудування» в 2011 р. – «Розвиток і реконструкція територіальних систем і населених місць регіону Західної України», охоплював наступні питання: туристична інфраструктура територій Західного регіону України; містобудівний розвиток поселень приміської зони м. Львова; просторовий розвиток гірських районів Львівщини; просторовий розвиток ландшафтно-історичних комплексів західних областей України; реструктуризація промислових територій в історичному місті.

У 2007 р. на кафедрі створено наукову школу «Планування і реконструкція міст Західної України», якою до 2009 р. керував почесний професор «Львівської політехніки» А.М. Рудницький. Результатом роботи школи є наукові дослідження і проекти з планувальної організації міст і поселень західного регіону України.

У 2008 році кафедра була співорганізатором міжнародної конференції «Стратегічне планування та методи міського планування. Досвід інтеграційної політики та залучення у процеси планування представників соціально-економічної сфери».

У 2008-2009 роках на кафедрі «Містобудування» була виконана робота у рамках міжнародного гранта програми TACIS – проект № 2007/140-701 «Європейський коридор розвитку ED-CIII Via Regia». Згідно методики та вимог зарубіжних учасників проекту дослідження території Львівської області проводились в наступних напрямках: прикордонна та комунікаційна інфраструктура; адміністративний устрій та розселення; соціально-економічний та науково-технічний потенціал; туристична інфраструктура. Зміст проекту: визначення перспектив просторового розвитку території Львівської області в контексті реалізації проекту ED-CIII Via Regia. Координатор проекту і керівник колективу відповідальних виконавців проекту – к.арх., доцент Криворучко Ю.І.

Під керівництвом координатора теми «Сакральна архітектура в міській планувальній структурі» доц. Криворучка Ю.І., засновника міжнародної школи церковної архітектури, в роботі якої взяли участь понад 40 відомих професорів з України, США, Канади, Ірландії, Польщі, Франції, Німеччини, підготовлено монографії «Церковне будівництво Західної України» (В. Ярема), «Будівельні конструкції церков» (Г. Шевчук).

Працівники кафедри продовжують розвивати творчі контакти із залученням студентів архітектурних шкіл Австрії та Німеччини. Колектив кафедри також бере активну участь у міжнародних і державних конкурсах, у розробці концептуально-пошукових проектів з актуальної тематики, рецензуванні архітектурно-містобудівної документації.