Наукова діяльність кафедри механіки та автоматизації машинобудування (МАМ)


Науковий напрямок кафедри «Механіка та автоматизація машинобудування»Динаміка, міцність та надійність механічних систем, автоматизація виробництв і технічна діагностика обладнання.
Цей науковий напрям сформувався внаслідок створення у 2009 році кафедри МАМ, яка об’єднала у єдиному колективі дві наукові школи, а саме «Дослідження міцності й надійності великогабаритного промислового обладнання. Розроблення методів і засобів технічного діагностування й модернізації окремих агрегатів і машин» (керівник: професор, доктор технічних наук Кузьо І.В.) та «Автоматизація виробництва засобами вібраційної техніки» (керівник: професор, кандидат технічних наук Гаврильченко О.В.).

Кафедра та науково дослідна лабораторія НДЛ-40, що є невідємною частиною кафедри, плідно працює у єдиному науковому напрямку. За остатній період працівниками кафедри виконано ряд держбюджетних тем, а саме Д/Б ПРИТИР «Розроблення та дослідження енергоощадних вібраційних машин фінішної обробки плоских деталей» (2006-2007р.), Д/Б РЕЗOНАНC «Cтвoреня виcoкoефективних енергooщадних резoнанcних вiбрацiйних машин з електрoмагнiтним привoдoм та cинфазним рухoм кoливальних маc» (2008-2009р.), Д/Б ШІМ «Розробка резонансних вібраційних машин для енергоощадної переробки сипких матеріалів і штучних виробів» (2010-2011 р.).

Співробітники кафедри активно приймають участь у виконанні госпдоговірних робіт. За 2008-2011 роки виконано робіт на суму понад 1883 тис. грн. Дані роботи проводяться для підприємств України, а також Закордонних фірм, а саме Росії та Польщі.

Науковий напрямок лабораторії кафедри НДЛ-40 — «Розроблення пакувального та високоефективного вібраційного технологічного обладнання для сипких матеріалів і штучних виробів».

Аналіз наукової діяльності кафедри «Механіка та автоматизація машинобудування» інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка», яку очолює д.т.н., професор — Кузьо Ігор Володимирович показує, що з часу її заснування, тобто з 2009 р.:
 • видано: 1 наукову монографію, 2 підручники (з них 2 з грифом МОН України), 6 навчальних посібників (з них 5 із грифом МОН України);
 • опубліковано 163 публікацій, з них у фахових виданнях — 90;
 • зроблено 111 доповідей на 28 міжнародних конференціях, 14 доповідей надержавних конференціях;
 • захищено: 1 докторська та 2 кандидатські дисертації;
 • отримано 32 патенти та охоронних документів.

Розробки кафедри МАМ та НДЛ-40 експонувалися на наступних виставках:

 • 12-а Міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2009», 24-27 лютого 2009 р., м. Київ;
 • 11-а Міжнародна спеціалізована виставка «ПакЕкспо 2009», 24 — 27 лютого 2009 р., м. Київ.
 • Міжнародна виставка «Інноватика в освіті України», 27-29 жовтня 2010р. м. Київ.
 • Перша Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади» −2010«, 17-19 березня 2010р., м. Київ.
 • Друга Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади» — 2011, 2-4 березня 2011 року, м.Київ
 • «Львівський Фестиваль Науки-2010» (21 — 23 квітня 2010 року, Львівський Палац мистецтв (вул. Коперника, 17).
 • «Львівський Фестиваль Науки-2011» (28 — 30 квітня 2011 року), Львівський Палац мистецтв (вул. Коперника, 17).
 • 4-а Міжнародна спеціалізована виставка «Високі технології — 2011», 27-30 вересня 2011 року, м.Київ.

На кафедрі МАМ Інституту інженерної механіки та транспорту видається вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів» та Український міжвідомчий науково-технічний збірник праць «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні».

У 2011 році кафедра виступала організатором 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці і технологіях» (11 — 13 жовтня 2011 р.) та співорганізатором 10-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (25 — 27 травня 2011 р.).

Завдяки активній науковій роботі викладачів кафедри студенти мають можливість приймати участь у наукових дослідженнях та підвищувати свій рівень. За 2008-2011р. 16 студентів на платній основі приймали участь у виконанні держбюджетної тематики. Ще 4 студенти виконували госпдоговірну тематику на платній основі. Наукові розробки студентів за 2008-2011 р. опрелюднено в 9 статтях, що опубліковано разом з викладачами кафедри у фахових виданнях. За даний період студенти приймали участь у 14 міжнародних конференціях. Здійснено 84 виступи на студентських конференціях. Отримано 3 іменні стипендії та стипендію президента України.

Щороку кращі наукові роботи студентів приймають участь у Міжнародному конкурсі наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії, організованому Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Клубом пакувальників України та редакцією журналу «Упаковка». Переможці цього конкурсу приймають участь у Міжнародних науково-практичних студентських конференціях, де доповідають про результати своїх наукових досліджень. За 2008-2011 р. переможцями даного конкурсу стали: Ратич П.Д. — студент групи МТП-41 з роботою на тему «Дослідження процесу формування упаковки при завантаженні сипкого матеріалу, схильного до пиління» (2011р.); Сенчишин Б.В. — студент групи МТП-41 з роботою на тему «Дозатор камерного типу з механізмом регулювання мірників для дозування сипких матеріалів» (2010 р.); Леськів Ю.І. — студент групи МТП-41 з роботою на тему «Дослідження точності об’ємного дозування дрібнодисперсних сипких матеріалів двопотоковим вібраційним бункерним дозатором» (2009 р.). Науковий керівник студентів- переможців конкурсу — доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування Шоловій Ю.П.

Студенти кафедри постійно приймають участь в олімпіадах та неодноразово ставали переможцями другого туру.