Наукова діяльність кафедри кримінального права і процесу (КПП)

Пріоритетні напрями наукової роботи кафедри кримінального права і процесу

Одним із пріоритетних напрямів наукової роботи кафедри кримінального права і процесу є робота над темою «Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави»

Практичні результати науково-дослідної роботи:
  1. розробка проблематики, пов’язаної з теоретико-правовим забезпеченням охорони прав та законних інтересів людини і громадянина;
  2. публікація наукових статей та доповідей на науково-практичних конференціях;
  3. участь у науково-практичних семінарах.
Науково-організаційна робота.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.