Наукова діяльність кафедри картографії та геопросторового моделювання (КГМ)


Основні напрямки наукових досліджень:

  1. Прогнозування розвитку територій та їх картографування з урахуванням функціональних властивостей і впливу геодинамічних процесів. Такі дослідження виконуються на основі математичного моделювання за умов невизначеності та системного підходу до картографічного і геоінформаційного моделювання.
  2. Математичне моделювання в геодезії, астрономії, геофізиці. Найважливішими досягненнями в цьому напрямі є дослідження розподілу густини надр Землі, Місяця і Марса та фігур цих небесних тіл з використанням значень параметрів їх гравітаційних полів.

Найважливіші наукові досягнення кафедри такі:

  • дослідження розподілу густини надр Землі, Місяця і Марса та фігур цих небесних тіл з використанням значень параметрів їх гравітаційних полів;
  • дослідження мультипольного опису потенціалу і його використання для вивчення фігур та гравітаційних полів Землі, інших планет;
  • створення багатоточкових моделей геопотенціалу та їх використання у процесі опрацювання міжнародної програми МЕРІТ щодо вивчення параметрів обертання Землі та його нерівномірностей;
  • узгодження параметрів руху й обертання Місяця з параметрами його гравітаційного поля;
  • широке використання в практиці наукових досліджень методів колокації та регуляризації.