Наукова діяльність кафедри кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки (НГГ)

Тема 1 Геометричне моделювання вібраційних транспортно-орієнтуючих пристроїв. К. т. н., доц. Врублевський І.Й., ст. викладач Беспалов А.Л.

Тема 2 Геометричне моделювання процесу помолу в трубних млинах з підвищеним коефіцієнтом завантаження. К. т. н., доц. Панкевич Б.В.