Наукова діяльність кафедри кадастру територій (КДТ)


Основні напрямки наукових досліджень кафедри :

 • Розробка та дослідження побудови кадастрової мережі України.
 • Дослідження технічних методів та оптимальної точності побудови кадастрових зйомок та масштабного ряду кадастрових планів та карт для земель різної категорії.
 • Вивчення проблем кадастру на основі розв’язання юридичних, технічних і економічних завдань.
 • Дослідження з організації, координації та управління кадастром.
 • Прогнозування та планування розвитку територій з урахуванням регіональних особливостей.
 • Вивчення проблем використання кадастрової інформації для оцінки та прогнозу стану довкілля.
 • Розробка та дослідження методик нормативної і експертної грошової оцінки землі та нерухомого майна та інших. Наукові дослідження кафедри відзначаються їх широтою та глибиною. Основним науковим напрямком кафедри є побудова сучасної науково-обгрунтованої системи кадастру в Україні.
В рамках поставленої державної програми побудови системи кадастру в Україні під керівництвом професора Л.М. Перовича за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель» захищені кандидатські дисертації:
 • Котик З.О. «Проблеми інвентаризації магістральних газопроводів в гірських районах Карпат» (2004р.);
 • Божук Т. І. «Ландшафтний кадастр Українського Мармарошу» (2004 р);
 • Губар Ю. П. «Кадастрова багатофакторна оцінка міських земель» (2005 р);
 • Сай В.М «Нормативно-правове та геодезичне забезпечення кадастру земель водного фонду» (2009 р);
 • Дорожинська О.О. «Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів» (2009 р.);
 • Хавар Ю.С. «Організаційно-технічне забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення» (2012 р.).
Підготовлені до захисту дисертації аспірантів:
 • Ткачик О.І. «Кадастрове зонування земель електричних мереж».
 • Ванчура Р.Б. «Геодезичне обґрунтування кадастрових робіт на землях транспорту».
 • Винарчик Л.В. «Планування та прогнозування розвитку територій міст західного регіону з врахуванням особливостей локальних факторів».
 • Маланчук М.С. «Кадастр та моніторинг земель, порушених промисловими розробками родовищ сірки».
 • Дичко Л.В. «Інвентаризація земель залізничного транспорту».