Наукова діяльність кафедри історії України та етнокомунікації (ІУЕК)


Науковий напрямок роботи кафедри: «Проблеми музейної справи та охорони пам’яток в Україні».

Головним спрямуванням наукової діяльності кафедри є проведення наукових досліджень, пов’язаних з дослідженням проблем історії української державності та військової історії України, теорією та практикою музейної роботи, історією розвитку музеїв західного реґіону України.

У доробку кафедри організація таких міжнародних кoнференцій «Збройні Сили України: історія і сучасність» (29-30 березня, 2006 р.«, «Голод 1932-1933 рр. в Україні: уроки історії» (до 70-річчя вшанування пам’яті жертв голодомору). 28-29 травня 2003 р., «Україна у Другій світовій війні» присвячена 60-й річниці її завершення. 25-26 травня 2005 р.; та ін.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями 20.02.22 — військова історія та 07.00.01 — історія України.