Наукова діяльність кафедри іноземних мов (ІМ)


Напрямки наукових досліджень кафедри:

  1. «Викладання іноземних мов у контексті інтеграції інноваційних та традиційних методик» (0111U010222). Керівник — к. філол. н., доцент Байбакова І. М. Підтеми: 1 — Інноваційні технології у методиці викладання іноземної мови професійного спрямування; 2 — Специфіка викладання японської мови. Провідні науковці кафедри: доц. Байбакова І. М., доц. Гасько О. Л., викл. Закаулова Ю. В., викл. Карамишева Р. Д., доц. Федоришин М. С.
  2. «Комунікативна специфіка науково-технічних текстів» (0111U010223). Керівник — к.філол.н., доцент, професор Задорожний В. В. Підтеми: 1 — Лексико-граматичні особливості технічного перекладу; 2 — Нормативно правові технічні документи (патентні описи) та їх специфіка. Провідні науковці кафедри: доц. Задорожний В. В., викл. Карамишева Р. Д., доц. Федоришин М. С.
  3. «Поняття лексичного значення. Дискурс як результат реалізації значення» (0111U010224). Керівник — к. філол. н., доцент Гасько О. Л. Підтеми: 1 — Основні питання термінологічних систем англійської мови; 2 — Проблеми методу та майстерності зарубіжних письменників. Провідні науковці кафедри: доц. Гасько О. Л.; доц. Байбакова І. М.; доц. Задорожний В. В.; викл. Голощук С. Л.; викл. Карамишева Р. Д.; доц. Гнідець У. С.
  4. «Теорія і практика неперервної професійної освіти» (0111U010225). Керівник — д.пед.н., доцент Мукан Н. В. Підтеми: 1 — Професійний розвиток науково-педагогічних працівників університету; 2 — Педагогічно-дидактичні засади теорії і практики неперервної професійної освіти. Провідні науковці кафедри: доц. Мукан Н. В.; доц. Бабкіна М. І.; доц. Білик О. С.; викл. Гаврилюк М. В.; викл. Закаулова Ю. В.; викл. Камінська О. М.; доц. Миськів І. С.; викл. Фучила О. М.; ст. викл. Цимбрило С. М.
Відповідно до перелічених напрямків наукових досліджень науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, Наукового товариства імені Тараса Шевченка; наукових та методичних семінарів за участю викладачів, запрошених з інших ВНЗ та з-за кордону; працюють над реферуванням та анотуванням науково-технічної фахової літератури; публікують наукові монографії, підручники, статті, тези; здійснюють наукові дослідження відповідно до тем кандидатських та докторських дисертацій. За 2011-2012 н.р. викладачами кафедри опубліковано 83 наукових публікації, серед яких: 1 монографія, 1 підручник з грифом МОНмолодьспорту України, 16 навчальних посібників, 43 статті у фахових виданнях та 9 — у зарубіжних. Працівники кафедри брали участь у 35 міжнародних конференціях (з них 8 — за кордоном) та у 7 всеукраїнських конференціях.

Впродовж 2011-2012 н.р. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук — Мукан Н. В.; на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Камінська О. М., Гаврилюк М. В., Закаулова Ю. В., Фучила О.М.; к.пед.н. Білик О. С. та к.пед.н. Миськів І. С. присвоєно вчене звання доцента.