Наукова діяльність кафедри інформаційних технологій видавничої справи (ІТВС)


На кафедрі активно розвиваються два наукові напрями:

1-й — «Інформаційні технології аналізу, перетворення та синтезу аудіо- та відео сигналів» (наук. кер. — д.т.н., проф. Рашкевич Ю.М.). Наукова група (д.т.н., доц., проф.каф.Пелешко Д.Д., к.т.н. доц. Кустра Н.О., к.т.н., доц. Лотошинська Н.Д., к.т.н. доц. Назаркевич М.А., ст.викл. Ковальчук А.М.) працює над проблемами цифрової обробки одно- та двовимірних сигналів, з подальшим формуванням та вдосконаленням теорії та практики інтерактивних систем керування. Дослідження в цих напрямках (д.т.н., проф. Рашкевич Ю., к.т.н. Лотошинська Н.Д) дозволяють покращувати здатність ефективність функціонування інтерактивних систем керування, враховувати в процесі керування стан оператора, використовувати сучасні технології та апаратне забезпечення паралельної обробки сигналів. Д.т.н. Пелешко Д. та к.т.н. Кустра Н. досліджують проблеми попередньої обробки зображень (двовимірних сигналів) для вирішення задач інтелектуального аналізу в системах реального часу. Ще одним типом задачі, які вирішуються в рамках цього напряму є захист інформації. Розроблені модифікації алгоритму RSA (д.т.н. Пелешко Д., ст. викл. Ковальчук А) дозволяють вирішувати задачі організації захисту двовимірних та одновимірних сигналів від несанкціонованого доступу з підвищеною криптографічною стійкістю. На основі Ateb-функцій розроблено інформаційні технології ефективного захисту поліграфічної продукції, в тому числі і документів суворої звітності (к.т.н. Назаркевич М.).

На основі отриманих результатів розроблено систему автоматизованого обліку хліба для хлібопекарень та систему детектування руху об’єктів. У співпраці з каф. АСУ побудовано Web-орієнтовану систему управління навчальним процесом, розроблено систему автоматизованого обліку електроенергії, автоматичну систему керування процесом нафтовидобутку, підсистему розпаралелювання обробки інформації для SCADA системи TrаceMode.

2-й — «Розробка методів та засобів видобутку даних на основі моделей геометричних перетворень» (наук. кер. — д.т.н., проф. Ткаченко Р.О.). Наукова група (к.т.н. доц. Кинаш Ю.Є., к.т.н., доц. Різник О.Я., к.т.н. ас. Міюшкович Ю.Г., аспіранти Андрієцький Б., Дем’янчук С. ) проводили роботи із розробки базових компонентів інформаційних технологій для введення зображень з високою роздільною здатністю та чутливістю, швидкого адаптивного аналізу, розпізнавання, компресії, архівації та пошуку аудіо-відеоінформації для образного комп’ютера.

Здійснюються дослідження за тематикою науково-дослідної роботи «Нейроподібні структури геометричних перетворень апаратного типу для робототехнічних комплексів і засобів»; виконуються пошукові роботи по застосуванню нейронечітких моделей геометричних перетворень для управління вітрогенераторними установками. Результати досліджень будуть використані у навчальних курсах «Системи штучного інтелекту» та «Математичні основи захисту документів від несанкціонованого доступу».