Наукова діяльність кафедри інформаційних систем і технологій (ІСТ)


Науковий напрям кафедри — математичне моделювання динамічних та інформаційних систем.

На кафедрі працюють 1 професор, 2 д.т.н., 13 доцентів, к.т.н. та к.ф-м.н., 5 викладачів без ступенів. За рік працівниками кафедри опубліковано 35 статей та тез доповідей (штатні працівники- 11). На наукових конференціях зроблено 14 доповідей.

У звітному році дисертації не захищались . Заплановано подати до спецрад 2 дисертації у наступному році. Наукову роботу на кафедрі відповідно до наукового напряму кафедри забезпечують: 1 професор та 8 доцентів за напрямом математичне моделювання динамічних систем; 1 д.т.н. та 5 доцентів за напрямом математичне моделювання інформаційних систем.

За звітний рік відбулось 4 засідання наукових семінарів кафедри, на яких розглядались стан робіт за кандидатськими дисертаціями працівників кафедри: ст. викл. Гасько Р.Т., асистент Мельникова Н.І., асистент Навитки М.Л., та рекомендації до публікації наукових статей і тез доповідей.

Студентською науковою роботою керували 4 викладачів (ст. Гасько Р.Т., асистент Мельникова Н.І., асистент Навитка М.Л., асистент Мочурад Л.І.). Студенти зробили 14 доповідей на конференціях та семінарах та опублікували 2 статті та тези доповідей. Дві кращі студентські доповіді рекомендовано до друку у збірнику праць Львівської Політехніки (Труба В., Попко М.).

В рамках наукової роботи зі студентами вивчаються новітні технології розробки програмного забезпечення, зокрема під мобільну операційну систему Андроїд та з використання програмно-апаратного робото-технічного комплексу Lego Mindstorm.

В рамках міжнародної співпраці працівники кафедри приймали участь у 14 міжнародних конференціях та наукових симпозіумах в Україні та 4 за кордоном. Цього року ст.викл. Гасько Р.Т. брав участь у новітній формі проведення онлайн семінарів: вебінар з віртуальною участю учасників з усього світу.

Ведеться робота з розширення міжнародної співпраці, зокрема сертифікації розробок працівників кафедри з електронних дистанційних навчальних систем, які використовуються в процесі підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в Європі та США.

Завдання:
  • розширювати міжнародне наукове співробітництво;
  • домагатись участі у держбюджетних наукових дослідженнях.