Наукова діяльність кафедри хімічної технології переробки пластмас (ХТПП)


На кафедрі ХТПП створена наукова школа за науковим напрямком «Теоретичні і прикладні аспекти одержання, модифікування, суміщення та перероблення функціоналізованих (ко)полімерів, полімерних композитів і виробів зі спеціальними властивостями», в рамках якої ведуться наступні фундаментальні та прикладні дослідження:
 • дослідження шляхів створення гідрогелевих функціонально-активних кополімерів біомедичного призначення;
 • створення теоретичних основ матричної комплекснорадикальної полімеризації та керованих синтезів біосумісних полімерних гідрогелів;
 • розроблення наукових основ хімічних та фізичних модифікацій термопластів і реактопластів в процесі формування матеріалів та їх переробки;
 • теоретичне і експериментальне обґрунтування створення струмопровідних композиційних гідрогелевих полімерних матеріалів. Напрямки наукової діяльності кафедри охоплюють наступні дослідження:
  1. Створення гідрогелевих функціонально-активних кополімерів біомедичного призначення.
  2. Дослідження сумішей термопластичних полімерів та розробка матеріалів з прогнозованими властивостями.
  3. Дослідження олігомерних композицій для створення клейових та ізоляційних матеріалів зі спеціальними властивостями.
  4. Полімерні мембрани і технологія їх формування (фундаментальні та прикладні дослідження).
  5. Наукові основи хімічної й фізичної модифікації полімерів, у т.ч. у процесах переробки (фундаментальні та прикладні дослідження).
  6. Розроблення полімервмісних технологічних середовищ для механічної обробки твердих тіл (прикладні дослідження).
  7. Синтез термотривких технологічних гетероциклічних та гетероланцюгових полімерів (фундаментальні та прикладні дослідження).
  8. Створення полімерних матеріалів і композитів на основі новітніх сумішей полімерів.