Наукова діяльність кафедри фотограмметрії та геоінформатики (ФГІ)


В результаті довготривалої ефективної наукової діяльності на кафедрі сформована наукова школа з цифрової фотограмметрії. Розроблені фотограмметричні методи дослідження різноманітних об’єктів та явищ, від інженерних споруд та великих територій до мікрооб’єктів. Більшість з них впроваджена в сферу практичного використання.

В якості прикладів наведемо кілька з них:
 • Апаратура та технологія фотограмметричного забезпечення робіт в геології (золотою медаллю ВДНГ СРСР відзначено керівника роботи Дорожинського О.Л.);
 • Дослідження зсувних процесів на всесвітньо відомому озері Сарез (Центральний Памір) — відзначено 2-ма срібними і 3-ма бронзовими медалями ВДНГ СРСР;
 • Дослідження процесів змін берегової лінії та топлення льодовиків в Антарктиді (2002 — 2007 рр.); за результатами досліджень В.Глотов захистив докторську дисертацію;
 • Дослідження гідрологічних процесів на базі будови цифрових моделей рельєфу; за результатами досліджень Х.Бурштинська захистила докторську дисертацію;
 • Розробка геоінформаційної системи туристичного призначення на територію Королівства Йорданія (автори О.Дорожинський, І.Колб, аспірант Алі Фаргал);
 • Дослідження просторового моделювання мікроповерхонь та мікрооб’єктів (в металургії, медицині) — (автор О.Іванчук).
Результати наукових досліджень опубліковані у вітчизняних та закордонних виданнях. Всього за період 1990-2012 рр. опубліковано більше 300 статей українською, російської, польською, англійською мовами.

Без наукової діяльності неможливо в наш час якісно проводити навчання студентів. Тому кафедра значну увагу надає науковій активності своїх працівників та захисту ними дисертаційних робіт. За час існування кафедри захищено 4 докторських та біля 30-ти кандидатських дисертацій. Підготовлені наукові кадри для нашої кафедри (доктори наук О.Дорожинський, Х.Бурштинська, В.Глотов, кандидати наук О.Тумська, І.Колб, Ю.Шкурченко, Д.Турук, О.Іванчук та інші), для українських університетів (доктор наук В.Мельник, Луцьк, доктор наук Р.Рудий, Івано-Франківськ, велика кількість кандидатів наук), для російських університетів, а також по 1-у кандидату наук для Білорусії та Йорданії.

Ріст наукових кадрів починається зі студентської лави. Тому всі без виключення студенти, починаючи з 3-го курсу, займаються розробкою індивідуальних науково-дослідних тем, спочатку простіших, а пізніше вони переростають в дипломні та магістерські кваліфікаційні роботи.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Математичне моделювання фотограмметричного моніторингу природних та техногенних явищ і процесів. Опрацьовано теоретичні засади визначення кількісних та якісних показників об’єктів, процесів та явищ, їх часових змін на основі періодичного фотограмметричного знімання (зсуви, повені, підтоплення, деформації земної поверхні, деформації будівель та інженерних споруд тощо).
 • Методи аерокосмічного знімання та фотограмметричні технології в дослідженні культурного ландшафту. Дослідження як складова частина ввійшли в міжнародний проект «Захист історичного та культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки», який працівники кафедри реалізували в 2007-2009 рр.
 • Створення геоінформаційних систем туристичного призначення. Розроблено теоретичні і технологічні засади створення туристичних ГІС з використанням картографічних матеріалів, аерокосмічних зображень, архівних та актуальних описових даних. Створено дві туристичні ГІС: на територію Королівства Йорданія, на територію селища-курорту Східниця Львівської області.
 • Моніторинг гідрологічних процесів на базі побудови цифрових моделей рельєфу. Опрацьована та реалізована методика виявлення змін в гідрологічних об’єктах на базі аерокосмічного знімання, побудови цифрових моделей рельєфу. Методика апробована на об’єктах рік Дністер та Стрий.
 • Теорія і практика мікро стереофотограмметрії. Опрацьовано методологічні засади отримання зображень мікрооб’єктів з використанням мікроскопів різного фізичного змісту. Розроблена загальна технологічна схема опрацювання таких зображень на цифрових фотограмметричних станціях з метою отримання кількісних показників, графічного відображення рельєфу мікро поверхонь, накопичення даних для статистичного аналізу отриманих результатів (геометрія мікрооб’єктів).