Наукова діяльність кафедри електричних машини і апаратів (ЕМА)


На кафедрі в період з 1950 року сформувався науковий напрям, який на даний час можна означити як «Математичне моделювання, автоматизоване проектування та розробка електромеханічних перетворювачів і систем керування ними. Теоретичне та експериментальне дослідження електричних машин з урахуванням не лінійності електричних кіл і електромагнітних зв’язків», який відноситься до пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки України «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі». В межах даного наукового напрямку проводяться фундаментальні та прикладні дослідження, прикладні розробки, а також сформовані наукові школи:
 • Математичне моделювання, розроблення електромеханічних перетворювачів та систем керування ними на основі теоретичного дослідження, засновником якої є проф.. Губенко Т.П., представниками 9 докторів технічних наук (Фільц Р.В., Глухівський Л.Й., Яцун М.А. Плахтина О.Г,. Чабан В.Й., Ткачук В. І. та інші), 24 к.т.н. (Біляковський І.Є., Макарчук О.В., Гречин Д.П., Черник М.А., Андрейко І.І., Попичко В.В., Гаврилюк Р.Б., Гавдьо Р.М. тощо);
 • в кінці 90-х років минулого століття на базі цієї школи відгалузився новий науковий напрям
 • Електромеханотронні перетворювачі та системи: розроблення методик та автоматизованих систем проектування та дослідження, засновником і керівником якого є професор Ткачук В.І. За цією тематикою на кафедрі вже захищено одна докторська і три кандидатські дисертації, опубліковано:
  1. Василь Ткачук. Електромеханотроніка // Підручник — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006.— 440с. Відзначений Дипломом 2-го ступеня в номінації Найкращий підручник Першого Міжнародного Форуму «Інформаційне забезпечення навчального процесу у вищій школі» та другою премією Національного університету «Львівська політехніка » за 2008 рік.
  2. Василь Ткачук. Автоматизоване проектування колекторних двигунів постійного струму // Навч. Посібник — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005.— 348 с. Відзначений другою премією Національного університету «Львівська політехніка » за 2009 рік.
  3. статті в журналах Філадельфійського списку:
   • Vasyl Tkachuk and Marius Klytta. Switched Reluctance Motor and its Mathematical Model. «Compatibility in Power Electronics», IEEE Catalog № 07EX1712C, Gdynia, Poland, 2007.
   • Vasyl Tkachuk, Lidiya Kasha. Mathematical Model for M-phases Switched Reluctance Motor. Przegland Electrotechniczny, Vol. No 2, 2007 ISSN 1731 — 6106, R 5 NR 2/2007. Warszawa, 2007.
   • Lozynskyy A.O., Smetana I.V. Flux Identification in Field-Oriented Controlled Drive by Recurrent Neural Networks. Przegland Electrotechniczny, Vol. No 2, Warszawa, 2006.
   • та ще більше 80 статей даної тематики.
Виконано 8 науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт за господарськими угодами, серед них:
 • Розробка електромеханотронних перетворювачів для систем супутникового телебачення (ЛНДРТІ);
 • Розробка колекторних і безконтактних двигунів постійного струму напругою 12 В для приводу диска розпилювача та приводу засувки сільгоспмашин (ГСКТБ Сільгоспмаш);
 • Розробка електромеханічного стояночного гальма колеса інвалідного візка (ЛКЕПЗПП);
 • Розробка вентильного двигуна і чотириканального комутатора з регулятором напруги для приводу мотор-колеса (КБ Південне);
 • Розробка електроприводу центрифуги настільної лабораторної (НДКІ ЕЛВІТ);
та 2 науково-дослідні роботи за держбюджетним фінансуванням: Теоретичні засади створення електромеханотронних перетворювачів та систем; Теорія та синтез вентильних двигунів постійного струму.

Створено інтерактивні автоматизовані системи проектування та дослідження електромеханотронних систем на базі вентильних двигунів з пасивним вторинним елементом. Щороку професорсько-викладацький склад кафедри приймають участь і виступають з доповідями на 8-9 науково-технічних конференціях та симпозіумах, в тому числі і закордонних.