Наукова діяльність кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій (ЕЗІКТ)


Загальний науковий напрям включає кілька наукових тем, якими керують викладачі кафедри:
  • «Моделювання та дослідження розподілу поля в складних електродинамічних системах, в тому числі в модульованих нанорозмірних структурах», керівник к.ф.-м.н., доц. В.В.Гоблик;
  • «Аналіз та синтез антен на основі нових композитних, в тому числі геотекстильних матеріалів», керівник к.ф.-м.н., доц. В.В.Гоблик;
  • «Розробка методів та способів підвищення ефективності сучасних бездротових інфокомунікаційних систем», керівник к.т.н., доц. Г.М.Васьків;
  • «Розробка методів та радіоелектронних засобів діагностики функціонального стану організму людини», керівник д.т.н., проф. Є.В.Сторчун;
  • «Розвиток теорії та застосування нейронних мереж для дослідження сигналів та моделювання систем», керівник д.т.н., проф. Ю.М.Романишин;
  • «Розробка методів та моделей нових радіоелектронних засобів квантової медицини», керівник к.ф.-м.н., доц. В.І.Процик;
  • «Розробка методів управління інноваційними проектами, включаючи методи відбору та оцінки інноваційних альтернатив», керівник к.т.н., доц. Л.К.Гліненко.