Наукова діяльність кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки (ЕРАТ)


Напрями наукової роботи кафедри: Дослідження й оптимізація експлуатаційних властивостей автотранспортних машин і транспортних процесів.
  1. Аналіз і синтез інтелектуальних систем автомобіля. Професор Кіндрацький Б. І. запропонував концепцію і розробив методологію багатокритеріального структурно-параметричного синтезу машинобудівних конструкцій; створив математичні моделі та методи аналізу експлуатаційних характеристик роботизованих коробок передач і адаптивних підвісок автомобілів.
  2. Дослідження теплових процесів у вузлах тертя механізмів транспортних засобів. Професор Гудз Г. С. розробив теплові моделі дискових гальм автобусів з різними конструктивними та режимними параметрами на основі програмного комплексу «Фур’є — 2 XYZ».
  3. Оптимізація транспортно-технологічних схем організації магістральних перевезень. Доцент Оліскевич М. С. дослідив вплив інформаційних потоків на режим руху вантажних автомобілів на автомагістралях. Виявив потенціал енергоощадного імпульсного руху за наявності інформаційної транспортної мережі.
  4. Оптимізація експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів особливого призначення. Доцент Качмар Р. Я. Розробив методи моделювання експлуатаційних режимів АТЗ, ідентифікації дорожніх умов. Визначив показники руху і оцінювання паливно-економічних і екологічних властивостей автомобілів особливого призначення.
При кафедрі діє аспірантура і докторантура за спеціальностями: 05.22.20 — експлуатація та ремонт засобів транспорту; 05.22.02 — автомобілі та трактори; 05.02.02 — машинознавство.