Наукова діяльність кафедри деталей машин (ДМ)


Напрями наукової роботи кафедри деталей машин

 1. Міцність і несуча здатність вузлів та деталей машин. Науковий керівник: д.т.н., проф. Малащенко В.О.
 2. Структурно-параметричний синтез і оптимізація машинобудівних конструкцій. Науковий керівник: д.т.н., проф. Кіндрацький Б.І.

Аспірантура та докторантура

На кафедрі діє аспірантура та докторантура за спеціальностями:
 • 05.02.02 — машинознавство
 • 05.02.09 — динаміка і міцність машин.

Госпдоговірні теми кафедри

 • Госпдоговір № 6741 Дослідження умов роботи та надійності зубчастої пари привода млинів Ш-12. Замовник —Добротвірська ТЕС. Відповідальний виконавець проф. Малащенко В.О.
 • Госпдоговір № 6904 Дослідження умов роботи та надійності муфт приводів млинів Ш-12. Замовник —Добротвірська ТЕС. Відповідальний виконавець проф. Малащенко В.О.
 • Госпдоговір № 6951 Покращання експлуатаційних показників привода млинів Ш-12. Замовник —Добротвірська ТЕС. Відповідальний виконавець проф. Малащенко В.О.
 • Госпдоговір № 1410 Авторський нагляд за виготовленням, монтажем і наладкою кулькової муфти млинів Ш-12. Замовник —Добротвірська ТЕС. Відповідальний виконавець проф. Малащенко В.О.
 • Госпдоговір № 7206 Дослідження несучої здатності дюбель них кріплень будівельних риштувань і розробка інструментальних засобів її вимірювання. Замовник — ТзОВ ВТФ «Меркурій центр». Відповідальний виконавець — доц. Гелетій В.М.
 • Госпдоговір № 7182 Оцінка технічного стану та виготовлення проектної документації для капітального ремонту підводного переходу магістрального газопроводу «Дашава — Київ II, нитка через ріку Дністер». Замовник — Львівтрансгаз. Відповідальний виконавець — доц. Кичма А.О.

Підготовка наукових кадрів на кафедрі (з 1990 р.)

Докторські дисертації

 1. Малащенко В.О. «Разработка основ теории и методов кинематико-динамических расчетов длинномерных конструкций при переходных режимах нагружения». Наук. конс. проф. Калінін С.Г. Спеціальність: 05.02.02. — машинознавство; 05.23.17 — будівельна механіка Рік захисту — 1991
 2. Харченко Є.В. «Динамічні процеси в машинних агрегатах і несучих конструкціях бурових установок». Наук. конс. проф. Калінін С.Г. Спеціальність: 05.02.09. — динаміка і міцність машин Рік захисту — 1997
 3. Керницький І.С. «Науково-прикладні основи проектування та підвищення ефективності роботи пружних і демпфувальних елементів систем підресорювання колісних машин». Наук. конс. проф. Харченко Є.В. Спеціальність: 05.02.02. — машинознавство Рік захисту — 2001
 4. Кіндрацький Б.І. «Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез машинобудівних конструкцій». Наук. конс. проф. Сулим Г.Т. Спеціальність: 05.02.02. — машинознавство Рік захисту — 2004

Кандидатські дисертації

 1. Назарчук С.П. «Підвищення ефективності роботи зубчастого зачеплення шляхом зміни жорсткості опор валів циліндричних передач». Наук. кер. проф. Калінін С.Г. Спеціальність 05.02.02. — машинознавство. Рік захисту — 1999
 2. Сороківський О.І. «Розробка конструкцій та методики розрахунку кулькових муфт вільного ходу». Наук. кер. проф. Малащенко В.О. Спеціальність 05.02.02. — машинознавство. Рік захисту — 2000
 3. Русинко М.К. «Вплив радіаційного старіння на пластичну деформацію та повзучість конструкційних матеріалів». Наук. кер. проф. Павлище В.Т. Спеціальність 01.02.04. — механіка де формівного твердого тіла. Рік захисту — 2000
 4. Матвіїв Б.Т. «Геометричні та силові параметри різьбових зєднань із підвищеним самогальмуванням». Наук. кер. проф. Малащенко В.О. Спеціальність 05.02.02. — машинознавство. Рік захисту — 2002
 5. Левринець В.М. «Динамічні процеси в підіймальних системах бурових установок під час гальмування». Наук. конс. проф. Харченко Є.В. Спеціальність: 05.02.09. — динаміка і міцність машин Рік захисту — 2002
 6. Колесник К.К. «Зниження віброактивності привідних систем із пружними муфтами». Наук. конс. проф. Харченко Є.В. Спеціальність: 05.02.09. — динаміка і міцність машин Рік захисту — 2003
 7. Кравець І.Є. «Покращення ефективності системи захисту від перевантажень та інтенсивного спрацювання приводу». Наук. кер. проф. Малащенко В.О. Спеціальність 05.02.02. — машинознавство. Рік захисту — 2007