Наукова діяльність кафедри автомобільних шляхів (АШ)

Колектив кафедри працює над науковою проблемою «Розробка ефективних технологій і матеріалів для будівництва та ремонту дорожніх одягів».

Науковцями кафедри розроблено теоретичні засади і технологію одержання дорожніх бетонів підвищеної тріщиностійкості шляхом вивчення закономірностей розвитку процесів структуроутворення бетонів, що забезпечують найвищі значення енерговитрат на його руйнування. Встановлено закономірності взаємозв’язку структури, міцності та тріщиностійкості бетону. Запропоновано поглиблений підхід до оцінювання та прогнозування тріщиностійкості бетону за енергетичним критерієм. Вивчено реологічні і фізико-механічні властивості модифікованих композиційних цементів і бетонів на їх основі з комплексними добавками, що тверднули в різних температурних умовах.