Наукова діяльність кафедри філософії (КФ)

У 2010-2012 рр. кафедрою здійснювалася розробка наукової теми «Філософсько-світоглядні та методологічні засади державотворчого процесу в Україні», номер державної реєстрації 0107U010430. За даною темою видано дві монографії та опубліковано 40 статей у фахових виданнях, захищена одна докторська дисертація (Повторева С.М.). Проведено дві міжнародних конференції та три круглих столи.

Провідні науковці кафедри:

  • доктор філософських наук, професор Петрушенко Віктор Леонтійович, доктор філософських наук (Проблеми свідомості та пізнання в контексті історії філософії і культури);
  • доцент Повторева Світлана Михайлівна (Методологія структуралізму та постструктуралізму);
  • кандидат філософських наук, доцент Бразуль-Брушковскьий Євгеній Георгієвич (Методологія конструктивізму в сучасній філософії);
  • кандидат філософських наук, доцент Мазур Любов Іванівна (Проблеми людської само ідентифікації в сучасну епоху);
  • кандидат філософських наук, доцент Карівець Ігор Володимирович (Феноменологія людської повсякденності);
  • кандидат філософських наук, асистент Онищук Оксана Василівна (Зміна антропологічної парадигми в сучасній філософських);
  • кандидат філософських наук, асистент Саноцька Наталія Ярополківна (Проблеми осмислення сутності та природи людини в сучасній філософії).

З 2012 р. на кафедрі здійснюється розробка нової наукової теми «Зміни становища людини у сучасних цивілізаційних процесах: філософсько-методологічні дослідження». Метою даної теми постає проведення філософсько-методологічного та порівняльного аналізу численних позицій щодо окреслення особливостей та сутності найбільш суттєвих зрушень у становищі та самоосмисленні сучасної людини, пов'язаних із загальними особливостями сучасної суспільної історії.