Спеціальність 8.18010013 «Управління проектами»

Спеціалізація: 
Управління ІТ-проектами
Кваліфікація, що присвоюється: 
Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Диплом бакалавра будь-якого напряму підготовки. Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
ІТ-профіль. Програма підготовки магістрів за спеціальністю «Управління проектами» спеціалізація «Управління ІТ-проектами» орієнтована на:
 • проведення проектного аналізу та формулювання вимог проекту, а також розроблення моделі вимог до ІТ-проектів;
 • розроблення проектів інформаційних систем та програмного забезпечення;
 • забезпечення розроблення методичних та робочих програм щодо проведення сертифікації та ліцензування результатів ІТ-проектів;
 • розроблення планів управління строками, якістю, вартістю, інформаційними зв’язками, інформаційним, програмним та технічним забезпечення, а також планування процесів управління ризиком;
 • здійснення дій щодо оцінювання результатів виконання робіт ІТ-проекту.
Ключові результати навчання: 
Магістр вміє застосовувати:
 • методологію системного структурного та об’єктно-орієнтованого аналізу складних об’єктів і систем;
 • методи і технологію проектування й використання баз і сховищ даних;
 • методології розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, орієнтованих на формування і прийняття рішень, інструментальні засоби створення і підтримки таких систем;
 • програмні засоби та технології для управління ІТ-проектами;
 • методологію керівництва проведенням наукових досліджень і розробок проектів та програм згідно зі затвердженою методичною програмою та встановленими термінами виконання;
 • методи виконання ІТ-проектів засобами CASE-технологій, оцінювання етапів і кінцевих результатів виконання робіт ІТ-проекту та здійснення коригування параметрів ІТ-проекту;
 • принципи побудови та особливості функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп’ютерних мереж.
 • нормативно-правові документи і методологію формування проектної документації по ІТ проектах.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Робота в галузі інформаційних технологій і може займати штатні посади:
 • директора програми;
 • директора проекту;
 • сертифікованого менеджера проекту;
 • професійного менеджера проекту;
 • практикуючого менеджера проекту.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр може продовжувати навчання в аспірантурі
Вимоги до випуску: 
Захист магістерської кваліфікаційної роботи
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
д.т.н., Шаховська Наталія Богданівна