Спеціальність 8.17020301 «Пожежна безпека»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Науковий співробітник.
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. За конкурсом.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр отримують знання пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки на цивільних та промислових об’єктах, а саме побудови і застосування систем протипожежного захисту, пожежної профілактики, пожежної тактики, пожежної техніки, проектування, технології, експлуатації, конструкцій будівель та споруд на вогневі навантаження та забезпечення вимог пожежної безпеки. Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄСТС, в т. ч.: модулі соціально-гуманітарноїпідготовки — 8,5 кр., модулі професійно-орієнтованої та практичної підготовки — 81,5 кр.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області

 • захист цивільного населення,
 • страхування,
 • функціонування авіаційної транспортної інфраструктури,
 • виробництво автомобільного транспорту,
 • надання послуг, пов’язаних з лісовим господарством,
 • будівництва споруд,
 • монтажу систем протипожежної і охоронної сигналізації; монтаж антен.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність організувати роботу по своєчасному виконанню заходів із пожежної безпеки;
 • здатність оцінити перспективи розвитку підрозділу, що забезпечує пожежну безпеку;
 • здатність організувати та виконувати контроль якості заходів із забезпечення пожежної безпеки;
 • здатність оцінити та впровадити у практику пожежної безпеки прогресивні технологічні розробки;
 • здатність виконувати планування та керівництво розробкою окремих видів робіт чи частини проекту;
 • здатність здійснювати керівництво розробкою проектів, в частині пожежної безпеки, на усіх стадіях і етапах проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єктів;
 • здатність постановки задачі досліджень, проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження;
 • здатність проведення лабораторних та практичних занять з фахових дисциплін, викладання дисциплін, науково-дослідницька діяльність.

3. Практичні навички

 • гасіння та запобігання пожеж: керівництво та функціонування регулярних та допоміжних пожежних частин фінансованих державою яким доручається гасіння та запобігання пожежам, рятування людей та тварин, надання допомоги під час стихійних лих, повеней, дорожніх пригод та ін.;
 • страхування та перестрахування від пожеж;
 • діяльність служб по гасінню та запобіганню пожеж в аеропортах;
 • виробництво пожежних автомобілів;
 • захист лісу від пожеж;
 • будівництво всіх типів споруд і будівель цивільного призначення;
 • роботи по встановленні: систем протипожежній сигналізації, систем охоронно-пожежної сигналізації, антен, блискавковідводів.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Робота в галузі пожежної безпеки та може займати первинні посади:
 • начальник частини (військової газо- і гірничорятувальної, льотної, пожежної);
 • начальник караулу окремого пожежного поста;
 • начальник команди пожежної охорони;
 • начальник охорони пожежної, сторожової;
 • науковий співробітник (цивільне будівництво;
 • науковий співробітник (дослідні інститути);
 • інженер (цивільне будівництво);
 • інженер з нагляду за будівництвом;
 • інженер по проектно-кошторисній роботі;
 • інженер-проектувальник (цивільне будівництво);
 • викладач вищого навчального закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр спеціальності 8.17020301 «Пожежна безпека» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно проведений захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
денна, заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович