Спеціальність 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер-дослідник в галузі будівництва спеціальності «Промислове і цивільне будівництво».
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. За конкурсом.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» отримують необхідні знання для проектування будівель та споруд, виконання робіт в будівництві, дослідження та діагностики стану будівель та споруд, реконструкції та посилення, експлуатації та обслуговування будівель і споруд та технології і організації будівництва. Вони володіють необхідними знаннями для проектування дослідження та створення нових видів конструкцій, розробки нових технологічних підходів до виготовлення конструкцій і ведення будівництва. Навчання студентів пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення.
Участь студентів у наукових розробках кафедри допомагає краще опанувати фах та розширити свій кругозір. Кращі студенти мають можливість прослухати лекції в Краківській гірничо-металургійній академії в Польщі. Практичну підготовку студенти отримують на підприємствах будівельної індустрії західного регіону.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ECTS, в т. ч.: блок гуманітарної та соціально економічної підготовки — складає 10 кредитів, блок професійної та практичної підготовки — 80 кредитів.
Ключові результати навчання: 

1.Знання з предметної області

 • дослідження та діагностика стану будівель та споруд;
 • проектування будівель та споруд;
 • виконання робіт в галузі будівництва;
 • реконструкції та посилення будівель та споруд;
 • інформаційних технологій для розрахунку та виконання проектної документації в галузі будівництва;
 • експлуатації та обслуговування будівель та споруд;
 • технології та організації будівництва.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати знання і практичні навики при виборі оптимальних способів організації будівництва;
 • здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань будівництва;
 • здатність застосовувати системний підхід при розробці нових конструктивних рішень та технологій в будівельних галузях.

3. Практичні навички

 • проектування будівель та споруд;
 • дослідження та діагностики стану будівель та споруд;
 • вибір оптимальних технологій, пристроїв і матеріалів для вирішення завдань будівництва;
 • нагляд за веденням будівельних робіт;
 • розробка нових конструктивних рішень та технологій в будівництві.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Робота в галузі промислове та цивільне будівництво і може займати первинні посади:
 • майстра будівельної дільниці;
 • начальника дільниці;
 • майстер виробничої дільниці цеху;
 • інженер (майстер) технічного контролю підприємства;
 • начальник (інженер) заводської лабораторії;
 • інженер-конструктор;
 • інженер-проектувальник;
 • провідний інженер-конструктор (проектувальник);
 • завідуючий сектором, керівник бюро, головний спеціаліст-проектувальник, головний конструктор проекту;
 • старший лаборант, науковий співробітник, старший науковий співробітник академічних, науково-дослідних інститутів, галузевих та вузівських науково-дослідних підрозділів;
 • асистент, викладач навчальних закладів різних рівнів.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр спеціальності 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно проведений захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
денна, заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович