Спеціальність 8.05010302 «Інженерія програмного забезпечення»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Диплом бакалавра напряму «Програмна інженерія». Вступні випробування з спеціальності та іноземної мови.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
ІТ-профіль. Програма підготовки магістрів за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» орієнтована на дослідженні процесів розробки та супроводу надійного та ефективного програмного забезпечення, вартість якого є доступною і яке задовольняє вимогам замовника. Студенти здобуваючи освіту на рівні магістерської підготовки за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» вивчають застосування систематизованого і упорядкованого підходу до вдосконалення інженерних, організаційних та їх супровідних процесів для розробки якісного програмного забезпечення в задані терміни та вартість.
Ключові результати навчання: 
Магістр вміє застосовувати наукові результати комп’ютерних дисциплін та математики для створення складних програмних систем як високоякісного технічного продукту за допомогою вдосконалених технологічних правил і процедур, методик вимірювання в цілях отримання результатів наукових досліджень.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Типовими посадами магістра за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» є:
  • розробник програмного забезпечення,
  • інженер-програміст,
  • інженер з контролю якості програмного забезпечення,
  • архітектор систем,
  • менеджер програмних проектів,
  • аналітик-консультант,
  • науковий співробітник,
  • науковий консультант,
  • наставник для курсів та тренінгів.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр може продовжувати навчання в аспірантурі
Вимоги до випуску: 
Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
д. т. н., Федасюк Дмитро Васильович