Спеціальність 8.05010301 «Програмне забезпечення систем»

Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Диплом бакалавра напряму «Програмна інженерія». Вступні випробування з спеціальності та іноземної мови.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Відповідність кваліфікації визначається переліком знань та умінь вирішувати задачі діяльності у межах виробничих функцій
Профіль програми: 
ІТ-профіль. Програма підготовки магістрів за спеціальністю «Програмне забезпечення систем» орієнтована на дослідження і розв’язок складних задач проектування та реалізації програмного забезпечення для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях. Студенти здобуваючи освіту на рівні магістерської підготовки за спеціальністю «Програмне забезпечення систем» вивчають застосування систематизованого і упорядкованого підходу до створення, експлуатації і супроводу програмного забезпечення як інструменту наукових досліджень та розв’язування складних науково-технічних задач.
Ключові результати навчання: 
Магістр вміє застосовувати наукові результати комп’ютерних дисциплін та математики для створення складних програмних систем як високоякісного технічного продукту за допомогою технологічних правил і процедур, методик вимірювання в цілях отримання результатів наукових досліджень.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Типовими посадами магістра за спеціальністю «Програмне забезпечення систем» є:
  • розробник програмного забезпечення,
  • інженер-програміст,
  • інженер з контролю якості програмного забезпечення,
  • архітектор систем,
  • менеджер програмних проектів,
  • аналітик-консультант,
  • науковий співробітник,
  • науковий консультант,
  • наставник для курсів та тренінгів.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр може продовжувати навчання в аспірантурі
Вимоги до випуску: 
Захист магістерської кваліфікаційної роботи
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
д.т.н., Федасюк Дмитро Васильович