Спеціальність 8.05010104 «Системи штучного інтелекту»

Спеціалізація: 
 • Системи штучного інтелекту
 • Інженерія даних та знань
Кваліфікація, що присвоюється: 
Аналітик комп’ютерних систем
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Диплом бакалавра напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
ІТ-профіль. Програма підготовки магістрів за спеціальністю «Системи штучного інтелекту» орієнтована на дослідження і розв’язок складних задач проектування та розроблення систем штучного інтелекту для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях. Студенти здобуваючи освіту на рівні магістерської підготовки за спеціальністю «Системи штучного інтелекту» вивчають застосування систематизованого і упорядкованого підходу до аналізу, проектування, програмування, експлуатації і супроводу інтелектуальних систем як інструменту наукових досліджень та розв’язування складних науково-технічних задач.
Ключові результати навчання: 
Магістр вміє застосовувати наукові результати комп’ютерних дисциплін та математики для розроблення інтелектуальних систем як високоякісного технічного продукту за допомогою сучасних методик розроблення в цілях отримання результатів наукових досліджень.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Типовими посадами магістра за спеціальністю «Системи штучного інтелекту» є:
 • наукові співробітники (обчислювальні системи);
 • аналітик комп’ютерного банку даних;
 • адміністратор бази даних;
 • адміністратор системи;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • конструктор комп’ютерних систем;
 • інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики;
 • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • інженер з комп’ютерних систем;
 • інженер-програміст;
 • програміст (база даних);
 • програміст прикладний;
 • програміст системний;
 • інженер із застосування комп’ютерів;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр може продовжувати навчання в аспірантурі
Вимоги до випуску: 
Захист магістерської кваліфікаційної роботи
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
д.т.н., Литвин Василь Володимирович