Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Правознавство»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
немає
Профіль програми: 
Студенти отримують знання в обсязі 240 кредитів з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін. Навчальна та тактична підготовка студентів спрямована на спеціалізацію в галузі цивільного та нотаріального права.
Ключові результати навчання: 
  • знання з предметної області
  • практичні уміння і навички
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Бакалавр із правознавства може займати такі первинні посади у сфері права: виконавця, консультанта, арбітра, помічника судді, нотаріуса, адвоката, секретаря суду та інше.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Правознавство» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти(рівень — магістр) за спеціальністю «Правознавство», «Судова експертиза», «Управління навчальним закладом».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно захищена бакалаврська робота
Форма навчання: 
денна, заочна
Директор програми: 
доктор юридичних наук, професор Ортинський Володимир Львович