Напрям підготовки 6.020206 «Реставрація творів мистецтва»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Реставрація творів мистецтва»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає