Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort descending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Архітектурне проектування торгового центру МБ_6028_С01 Сьомий «Архітектура» 6.060102 Містобудування
Архітектурні конструкції будівель і споруд АК_6011_С01 Четвертий «Архітектура» 6.060102 Архітектурних конструкцій
Асистентська практика СР_8040_С01 Третій «Соціологія» 8.03010101 Соціології та соціальної роботи
Атомна і ядерна фізика ІМПФ_6026_С01 П'ятий «Прикладна фізика» 6.040204 Прикладної фізики і наноматеріалознавства
Аудит ОА_6 Восьмий «Облік і аудит» 6.030509 Обліку та аналізу
Аудит інформаційної безпеки ЗІ_6071_С01 Сьомий «Системи технічного захисту інформації» 6.170102 Захисту інформації
Аудіовізуальна журналістика ЖЗМК_6030_С01 Четвертий «Журналістика» 6.030301 Журналістики та засобів масової комунікації
Бази даних ПЗ_6009_С01 П'ятий «Програмна інженерія» 6.050103 Програмного забезпечення
Бази даних МІ_6025_С01 Восьмий «Міжнародна інформація» 6.030204 Міжнародної інформації
Бази даних (Курсова робота) ПЗ_6017_С01 П'ятий «Програмна інженерія» 6.050103 Програмного забезпечення
Бази даних в екології БПД Перший «Екологічний контроль та аудит» 8.04010604
Бази даних в інформаційно-комп'ютерних системах ЕЗІКТ_6003_С01 Сьомий «Радіоелектронні апарати» 6.050902 Електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій
Бази даних та знань ЗІ_6026_С01 Шостий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Захисту інформації
Бази даних та знань ЗІ_6026_С01 Шостий «Системи технічного захисту інформації» 6.170102 Захисту інформації
Бази даних та знань ЗІ_6026_С01 Шостий «Управління інформаційною безпекою» 6.170103 Захисту інформації
Бази даних та знань КСА_6055_С01 Шостий «Системна інженерія» 6.050201 Комп'ютеризованих систем автоматики
Бази даних та інформаційні системи ПМ_6007_С01 Шостий «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Бази даних та інформаційні системи ПМ_6007_С01 Шостий «Інформатика» 6.040302 Прикладної математики
Бази даних у технології машинобудування ТМБ_ХХХХ_С03 Перший «Технології машинобудування» 8.05050201 Технологій машинобудування
Бази і банки геопросторових даних ФГІ_6009_С01 Шостий «Геодезія, картографія, землеустрій» 6.080101 Фотограмметрії та геоінформатики
Бакалаврська кваліфікаційна робота ІВТ_6135_С01 Восьмий «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 6.051001 Інформаційно-вимірювальних технологій
Бакалаврська кваліфікаційна робота МСС_6142_С01 Восьмий «Метрологія, стандартизація та сертифікація» 6.051002 Метрології, стандартизації та сертифікації
Бакалаврська кваліфікаційна робота ЕПІ_6036_С01 Восьмий «Економіка підприємства» 6.030504 Економіки підприємства та інвестицій
Бакалаврська кваліфікаційна робота КСА_6068_С01 Восьмий «Системна інженерія» 6.050201 Комп'ютеризованих систем автоматики
Бакалаврська кваліфікаційна робота ЕП_6037_С01 Восьмий «Електронні пристрої та системи» 6.050802 Електронних приладів
Банківська система ФІН_6 Сьомий «Фінанси і кредит» 6.030508 Фінансів
Банківське право АІП_6070_С01 П'ятий «Правознавство» 6.030401 Адміністративного та інформаційного права
Безпека дорожнього руху ЕРАТ_6047_С01 П'ятий «Автомобільний транспорт» 6.070106 Експлуатації та ремонту автомобільної техніки
Безпека експлуатації транспортних засобів ЕРАТ_6073_С01 Перший «Автомобільний транспорт» 6.070106 Експлуатації та ремонту автомобільної техніки
Безпека життєдіяльності ТЕБ_6103_С01 Перший «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» 6.040106 Безпеки життєдіяльності

Сторінки