Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліни Код дисципліни Семестр Напрям підготовкиsort descending Кафедра
Обчислювальна техніка БІТ_6012_С01 Сьомий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Мережеві операційні системи БІТ_6013_С01 Сьомий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Методи та засоби криптоаналізу БІТ_6014_С01 Восьмий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Основи обробки і передачі інформації БІТ_6015_С01 Сьомий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Системи банківської безпеки БІТ_6016_С01 Сьомий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Системи та засоби автентифікації БІТ_6017_С01 Сьомий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Нейронні мережі в системах захисту БІТ_6018_С01 Восьмий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Спеціальні розділи програмування БІТ_6019_С01 Восьмий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Цифрова обробка сигналів БІТ_6020_С01 Восьмий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Прикладна криптологія БІТ_6021_С01 Сьомий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Безпека інформаційно-комунікаційних систем БІТ_6022_С01 Восьмий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Безпека інформаційних і комунікаційних систем БІТ_6023_С01 Восьмий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Алгоритмічні мови та програмування, частина 1 ЗІ_6012_С01 Перший «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Захисту інформації
Вища математика, частина 1 ОМП_6054_С01 Перший «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Обчислювальної математики і програмування
Інженерна та комп’ютерна графіка НГГ_6005_С03 Перший «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Нарисної геометрії та інженерної графіки
Фізика, частина 1 КЗФ_6019_С01 Перший «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Загальної фізики
Алгоритмічні мови та програмування, частина 2 ЗІ_6014_С01 Другий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Захисту інформації
Вища математика, частина 2 ОМП_6055_С01 Другий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Обчислювальної математики і програмування
Основи інформаційної безпеки ЗІ_6013_С01 Другий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Захисту інформації
Фізика, частина 2 КЗФ_6017_С01 Другий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Загальної фізики
Безпека життєдіяльності ТЕБ_6104_С02 Другий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки життєдіяльності
Правове забезпечення інформаційної безпеки ЗІ_6051_С01 Другий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Захисту інформації
Спеціальні розділи математики ОМП_6050_С01 Третій «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Обчислювальної математики і програмування
Вища математика, частина 3 ОМП_6001_С01 Третій «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Обчислювальної математики і програмування
Основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах, частина 1 ТЗЕ_6027_С01 Третій «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Теоретичної та загальної електротехніки
Фізика, частина 3 КЗФ_6020_С01 Третій «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Загальної фізики
Вища математика, частина 4 ОМП_6051_С01 Четвертий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Обчислювальної математики і програмування
Теорія інформації та кодування ЗІ_6058_С01 Четвертий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Захисту інформації
Методи та засоби захисту інформації ЗІ_6079_С01 П'ятий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Захисту інформації
Стандартизація, сертифікація, ліцензування та акредитація МСС_6154_С01 П'ятий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Метрології, стандартизації та сертифікації

Сторінки