Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort ascending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Функціональний аналіз ІСМ_6068_С01 Четвертий «Системний аналіз» 6.040303 Інформаційних систем та мереж
Функціональна електроніка НПЕ_6006_С01 Сьомий «Мікро- та наноелектроніка» 6.050801 Напівпровідникової електроніки
Функціональна електроніка ЕП_6032_С01 Восьмий «Електронні пристрої та системи» 6.050802 Електронних приладів
Функції комплексної змінної та операційне числення I ПМ_6002_С01 Третій «Радіотехніка» 6.050901 Прикладної математики
Функції комплексної змінної та операційне числення I ПМ_6002_С01 Третій «Телекомунікації» 6.050903 Прикладної математики
Функції комплексної змінної та операційне числення ПМ_6047_С01 Третій «Мікро- та наноелектроніка» 6.050801 Прикладної математики
Функції комплексної змінної та операційне числення ПМ_6047_С01 Третій «Електронні пристрої та системи» 6.050802 Прикладної математики
Функції комплексної змінної та операційне числення ПМ_6047_С01 Третій «Оптотехніка» 6.051004 Прикладної математики
Функції комплексної змінної та операційне числення ПМ_6044_С02 Третій «Радіоелектронні апарати» 6.050902 Прикладної математики
Фотоелектричні перетворювачі та фотоелектричні системи НПЕ Перший «Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої» 8.05080101 Напівпровідникової електроніки
Фотограмметрія та дистанційне зондування в задачах моніторингу ФГІ_6006_С01 Перший «Фотограмметрія та дистанційне зондування» 8.08010106 Фотограмметрії та геоінформатики
Фотограмметричні технології опрацювання зображення (Навчальна практика) ФГІ_6011_С01 Сьомий «Геодезія, картографія, землеустрій» 6.080101 Фотограмметрії та геоінформатики
Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої, частина 2 ФГІ_6016_С01 Восьмий «Геодезія, картографія, землеустрій» 6.080101 Фотограмметрії та геоінформатики
Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої, частина 1 ФГІ_6015_С01 Сьомий «Геодезія, картографія, землеустрій» 6.080101 Фотограмметрії та геоінформатики
Фотограмметричні технології ФГІ_6011_С02 Другий «Геоінформаційні системи і технології» 8.08010105 Фотограмметрії та геоінформатики
Формування плану ІТ-проекту (Курсовий проект) МО_8 Другий «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» 8.03060101 Менеджменту організацій
Формування оптимального портфеля цінних паперів (Курсовий проект) ММП_6043_С01 Сьомий «Менеджмент» 6.030601 Менеджменту і міжнародного підприємництва
Формування комплексу маркетингу підприємства (Курсовий проект) МЛ-6 Третій «Управління персоналом та економіка праці» 6.030505 Маркетингу і логістики
Формування комплексу маркетингу підприємства МЛ_6 Четвертий «Фінанси і кредит» 6.030508 Маркетингу і логістики
Формування комплексу маркетингу підприємства МЛ Третій «Менеджмент» 6.030601 Маркетингу і логістики
Формування комплексу маркетингу організації МЛ_6 П'ятий «Економіка підприємства» 6.030504 Маркетингу і логістики
Формування комплексу маркетингу організації МЛ_6 П'ятий «Маркетинг» 6.030507 Маркетингу і логістики
Формування бізнес-моделі підприємства ЕПІ_6075_С01 Восьмий «Економіка підприємства» 6.030504 Економіки підприємства та інвестицій
Фітотерапія ТБСФБ Другий «Технології фармацевтичних препаратів» 8.12020103 Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
Фінансування соціальних програм ФІН_6 Шостий «Фінанси і кредит» 6.030508 Фінансів
Фінансово-економічне обґрунтування доцільності проектного рішення МО_8 Другий «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» 8.03060101 Менеджменту організацій
Фінансові потоки в логістичних системах МЛ Перший «Логістика» 8.03060107 Маркетингу і логістики
Фінансовий ринок ФІН_6 Сьомий «Фінанси і кредит» 6.030508 Фінансів
Фінансовий облік ІІ ОА_6 Шостий «Облік і аудит» 6.030509 Обліку та аналізу
Фінансовий облік І ОА_6 Шостий «Облік і аудит» 6.030509 Обліку та аналізу

Сторінки