Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort descending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики ПМВ_8010_С01 Другий «Міжнародні відносини» 8.03020101 Політології та міжнародних відносин (ПМВ)
Аналіз творчого доробку ЖЗМК_6049_С01 Четвертий «Журналістика» 6.030301 Журналістики та засобів масової комунікації
Аналітико-синтетична переробка інформації СКІД_6029_С01 Четвертий «Документознавство та інформаційна діяльність» 6.020105 Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
Аналітична та цифрова фотограмметрія ФГІ_6002_С01 Перший «Фотограмметрія та дистанційне зондування» 8.08010106 Фотограмметрії та геоінформатики
Аналітична хімія АХ_6008_С01 Другий «Харчові технології та інженерія» 6.051701 Аналітичної хімії
Аналітична хімія АХ_6007_С01 Третій, Четвертий «Біотехнологія» 6.051401 Аналітичної хімії
Аналітична хімія АХ_6007_С01 Третій, Четвертий «Фармація» 6.120201 Аналітичної хімії
Аналітична хімія АХ_6001_С01 Четвертий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Аналітичної хімії
Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу АХ_6012_С01 Четвертий «Хімічна інженерія» 6.05302 Аналітичної хімії
Аналітичні методи дослідження природних і стічних вод Перший «Водопостачання та водовідведення» 8.06010108 Гідравліки і сантехніки
Аналогова схемотехніка ЕП_6023_С01 Сьомий «Електронні пристрої та системи» 6.050802 Електронних приладів
Аналогові електронні пристрої (Курсова робота) РЕПС_6018_С01 П'ятий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем
Аналогові електронні пристрої, частина 2 РЕПС_6017_С01 П'ятий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем
Аналогові електронні пристрої, частина 2 РЕПС_6017_С01 П'ятий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем
Аналогові інтегровані схеми інформаційно-вимірювальної техніки, частина 1 ІВТ_6113_С01 П'ятий «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 6.051001 Інформаційно-вимірювальних технологій
Аналогові інтегровані схеми інформаційно-вимірювальної техніки, частина 2 ІВТ_6118_С01 П'ятий «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 6.051001 Інформаційно-вимірювальних технологій
Аналогові та цифрові засоби вимірювань ІВТ_6122_С01 Шостий «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 6.051001 Інформаційно-вимірювальних технологій
Анатомія і фізіологія людини ППП_6013_С01 Перший «Соціологія» 6.030101 Психології, педагогіки і соціального управління
Анатомія і фізіологія людини ППП_6013_С01 Перший «Радіоелектронні апарати» 6.050902 Психології, педагогіки і соціального управління
Анатомія і фізіологія людини ППП_6013_С01 Перший «Соціальна робота» 6.130102 Психології, педагогіки і соціального управління
Анатомія, фізіологія та діагностика людини ТБСФБ_6029_С01 Перший «Біотехнологія» 6.051401 Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
Англійська мова ПЛ_6014_С01 Перший, Другий «Філологія» 6.020303
Антенно-фідерні пристрої систем зв’язку TK_6011_C01 П'ятий «Телекомунікації» 6.050903 Телекомунікацій
Антимонопольне регулювання, частина 1 (фахове спрямування «Управління в сфері економічної конкуренції») ТПЕ Сьомий «Менеджмент» 6.030601 Теоретичної та прикладної економіки
Антимонопольне регулювання, частина 2 (фахове спрямування «Управління в сфері економічної конкуренції») ТПЕ Восьмий «Менеджмент» 6.030601 Теоретичної та прикладної економіки
Апарати захисту та керування в електричних установках низької напруги ЕМА_6018_С01 П'ятий «Електромеханіка» 6.050702 Електричних машин і апаратів
Аптечна технологія ліків ТБСФБ_6037_С01 П'ятий «Фармація» 6.120201 Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
Аргументація в пресі ЖЗМК_6115_С01 Сьомий «Журналістика» 6.030301 Журналістики та засобів масової комунікації
Археологія України ІУЕК_6004_С01 Перший «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» 6.020103 Історії України та етнокомунікації
Архівознавство СКІД_6010_С01 Другий «Документознавство та інформаційна діяльність» 6.020105 Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Сторінки