Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort ascending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Хімія ЗХ_6101_С01 Перший «Пожежна безпека» 6.170203 Загальної хімії
Хімія ЗХ_6103_С02 Перший «Гідротехніка (Водні ресурси)» 6.060103 Загальної хімії
Хімія ЗХ_6103_С01 Перший «Хімічна інженерія» 6.05302 Загальної хімії
Хімія ЗХ_6008_С01 Другий «Прикладна фізика» 6.040204 Загальної хімії
Хімія ЗХ_6104_С01 Перший «Інженерне матеріалознавство» 6.050403 Загальної хімії
Хімія ЗХ_6010_С01 Перший «Мікро- та наноелектроніка» 6.050801 Загальної хімії
Хімія ЗХ_6010_С01 Перший «Електронні пристрої та системи» 6.050802 Загальної хімії
Хімія ЗХ_6010_С01 Перший «Радіоелектронні апарати» 6.050902 Загальної хімії
Хімічні технологія та обладнання підприємств (Курсова робота) МАМ_6049_С01 Сьомий «Машинобудування» 6.050503 Механіки та автоматизації машинобудування
Хімічні технології основних видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів ХТС Перший «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» 8.05130104 Хімічної технології силікатів
Хімічні технології органічних речовин (частина 1) ТОП Перший «Хімічні технології органічних речовин» 8.05130102 Технології органічних продуктів
Хімічна технологія тонкокерамічних виробів ХТС Другий «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» 8.05130104 Хімічної технології силікатів
Хімічна технологія твердих горючих копалин ХТНГ_6009_С01 Шостий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімічної технології переробки нафти та газу
Хімічна технологія та обладнання підприємств МАМ_6048_С01 Сьомий «Машинобудування» 6.050503 Механіки та автоматизації машинобудування
Хімічна технологія соди, лугів і глинозему ХТНР_6027_С01 Сьомий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімії і технології неорганічних речовин
Хімічна технологія сірки і сульфатної кислоти ХТНР_6004_С01 Сьомий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімії і технології неорганічних речовин
Хімічна технологія синтезу високомолекулярних сполук ХТПП_6024_С01 Сьомий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімічної технології переробки пластмас
Хімічна технологія основних солей та мінеральних добрив ХТНР_6008_С01 Шостий, Сьомий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімії і технології неорганічних речовин
Хімічна технологія зв'язаного азоту ХТНР_6005_С01 П'ятий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімії і технології неорганічних речовин
Хімічна технологія вторинних процесів переробки нафти та газу ХТНГ_6012_С01 Шостий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімічної технології переробки нафти та газу
Хімічна технологія вогнетривів ХТС Другий «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» 8.05130104 Хімічної технології силікатів
Хімічна технологія в’яжучих речовин та виробів на їх основі ХТС Перший «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» 8.05130104 Хімічної технології силікатів
Хімічна технологія будівельної кераміки ХТС Перший «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» 8.05130104 Хімічної технології силікатів
Хіміко-технологічні процеси у підготовці природних вод ХТНР Перший «Хімічні технології неорганічних речовин» 8.05130101 Хімії і технології неорганічних речовин
Хіміко-технологічні процеси кондиціювання стічних вод ХТНР Другий «Хімічні технології неорганічних речовин» 8.05130101 Хімії і технології неорганічних речовин
Функціональні логістика, частина 2 (фахове спрямування «Логістика») МЛ_6 Восьмий «Менеджмент» 6.030601 Маркетингу і логістики
Функціональні логістика, частина 1 (фахове спрямування «Логістика») МЛ_6 Сьомий «Менеджмент» 6.030601 Маркетингу і логістики
Функціональні властивості елементів електроенергетичних систем (Курсова робота) ЕСМ_6010_С01 Третій «Електротехніка та електротехнології» 6.050701 Електричних систем та мереж
Функціональний аналіз ПМ_6037_С01 Четвертий «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Функціональний аналіз ПМ_6037_С01 Четвертий «Інформатика» 6.040302 Прикладної математики

Сторінки