Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort descending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Алгоритмізація задач електропостачання ЕПМС_6035_С01 Восьмий «Електротехніка та електротехнології» 6.050701 Електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства
Алгоритмізація і програмування АТХП_6033_С01 Перший, Другий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Алгоритмізація оптимізаційних задач енергетики ЕСМ_6041_С01 Сьомий «Електротехніка та електротехнології» 6.050701 Електричних систем та мереж
Алгоритмічні мови та програмування КСА_6022_С01 Перший, Другий «Системна інженерія» 6.050201 Комп'ютеризованих систем автоматики
Алгоритмічні мови та програмування, частина 1 ЗІ_6012_С01 Перший «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Захисту інформації
Алгоритмічні мови та програмування, частина 1 ЗІ_6012_С01 Перший «Системи технічного захисту інформації» 6.170102 Захисту інформації
Алгоритмічні мови та програмування, частина 1 ЗІ_6012_С01 Перший «Управління інформаційною безпекою» 6.170103 Захисту інформації
Алгоритмічні мови та програмування, частина 2 ЗІ_6014_С01 Другий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Захисту інформації
Алгоритмічні мови та програмування, частина 2 ЗІ_6014_С01 Другий «Системи технічного захисту інформації» 6.170102 Захисту інформації
Алгоритмічні мови та програмування, частина 2 ЗІ_6014_С01 Другий «Управління інформаційною безпекою» 6.170103 Захисту інформації
Алгоритмічні основи криптології БІТ_6003_С01 Четвертий, Сьомий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Альтернативні методи перетворення та передавання енергії ФОТ Перший «Лазерна і оптоелектронна техніка» 8.05100402 Фотоніки
Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів СР_6056_С01 Четвертий «Філологія» 6.020303 Соціології та соціальної роботи
Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів СР_6056_С01 Четвертий «Соціологія» 6.030101 Соціології та соціальної роботи
Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів СР_6056_С01 Четвертий «Соціальна робота» 6.130102 Соціології та соціальної роботи
Аналіз вимог до програмного забезпечення ПЗ_6016_С01 Четвертий «Програмна інженерія» 6.050103 Програмного забезпечення
Аналіз господарської діяльності ОА_6 Шостий «Облік і аудит» 6.030509 Обліку та аналізу
Аналіз господарської діяльності підприємства (Курсовий проект) OA_6 Шостий «Облік і аудит» 6.030509 Обліку та аналізу
Аналіз даних та знань ІСМ_6075_С01 Шостий «Системний аналіз» 6.040303 Інформаційних систем та мереж
Аналіз діяльності бюджетних установ OA_8024_CO1 Другий «Облік і аудит» 8.03050901 Обліку та аналізу
Аналіз діяльності суб’єктів господарювання на товарних ринках (фахове спрямування «Управління в сфері економічної конкуренції») ТПЕ Сьомий «Менеджмент» 6.030601 Теоретичної та прикладної економіки
Аналіз зовнішньої політики МІ_6022_С01 Сьомий «Міжнародна інформація» 6.030204 Міжнародної інформації
Аналіз зовнішньої політики (Курсова робота) МІ_6033_С01 Сьомий «Міжнародна інформація» 6.030204 Міжнародної інформації
Аналіз і синтез інформаційно-керуючих систем електроенергетичних об’єктів ЕСМ_8 Другий «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» 8.05070106 Електричних систем та мереж
Аналіз і синтез мехатронних систем автомобілів (Курсова робота) ЕРАТ_ХХХХ_С17 Другий «Автомобілі та автомобільне господарство» 8.07010601 Експлуатації та ремонту автомобільної техніки
Аналіз і синтез мехатронних ситем автомобілів ЕРАТ_ХХХХ_С14 Другий «Автомобілі та автомобільне господарство» 8.07010601 Експлуатації та ремонту автомобільної техніки
Аналіз категоріальних даних СР_8024_С01 Перший «Соціологія» 8.03010101 Соціології та соціальної роботи
Аналіз соціальних мереж СР_8025_С01 Перший «Соціологія» 8.03010101 Соціології та соціальної роботи
Аналіз судово-експертної практики КПП_8016_С01 Другий «Cудова експертиза» 8.18010003 Кримінального права і процесу
Аналіз та оцінка діяльності фінансових установ (Курсовий проект) ЕПІ_8013_С01 Другий «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» 8.03050401 Економіки підприємства та інвестицій

Сторінки