Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort descending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Адміністрування податків у бізнес-структурах ММП_8 Другий «Бізнес-адміністрування» 8.18010016 Менеджменту і міжнародного підприємництва
Адміністрування розподілених систем баз даних та знань ІСМ_8011_С01 Другий «Системи і методи прийняття рішень» 8.04030302 Інформаційних систем та мереж
Адміністрування САПР САП_6017_С01 Восьмий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Систем автоматизованого проектування
Адміністрування САПР (Курсовий проект) САП_6018_С01 Восьмий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Систем автоматизованого проектування
Аеродинаміка вентиляції ТГВ_6026_С01 Шостий «Будівництво» 6.060101 Теплогазопостачання і вентиляції
Аеродроми та експлуатація аеродромів АШ_6048_С01 Восьмий «Будівництво» 6.060101 Автомобільних шляхів
Аерокосмічні знімальні системи ФГІ_6001_С01 Перший «Геоінформаційні системи і технології» 8.08010105 Фотограмметрії та геоінформатики
Аерокосмічні знімальні системи ФГІ_6001_С01 Перший «Фотограмметрія та дистанційне зондування» 8.08010106 Фотограмметрії та геоінформатики
Активні методи навчання у соціології СР_8031_С01 Другий «Соціологія» 8.03010101 Соціології та соціальної роботи
Актуальні питання соціальної роботи І (Насильство в сім’ях) СР_6101_С01 Шостий «Соціальна робота» 6.130102 Соціології та соціальної роботи
Актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин ПМВ_8001_С01 Другий «Міжнародні відносини» 8.03020101 Політології та міжнародних відносин (ПМВ)
Актуальні проблеми соціального забезпечення СР_6107_С01 Сьомий «Соціальна робота» 6.130102 Соціології та соціальної роботи
Актуальні проблеми соціальної роботи – ІІ СР_6105_С01 Сьомий «Соціальна робота» 6.130102 Соціології та соціальної роботи
Актуальні проблеми соціальної роботи ІІІ СР_6106_С01 Сьомий «Соціальна робота» 6.130102 Соціології та соціальної роботи
Актуальні проблеми соціогуманітарних наук КФ Другий «Соціологія» 8.03010101 Філософії
Актуальні проблеми технологій галузі ТОП Перший «Технології продуктів бродіння і виноробства» 8.05170106 Технології органічних продуктів
Актуальні проблеми цивільного права ЦПП_8027_С01 Другий «Правознавство» 8.03040201 Цивільного права та процесу
Актуарна математика ПМ_6103_С01 Шостий «Фінанси і кредит» 6.030508 Прикладної математики
Акумулювання енергії ТТЕС_6041_С01 Четвертий «Теплоенергетика» 6.050601 Теплотехніки, теплових і атомних електричних станцій
Акустика систем теплогазопостачання і вентиляції ТГВ_6025_С01 Шостий «Будівництво» 6.060101 Теплогазопостачання і вентиляції
Алгебра і геометрія, частина 1 ПМ_6033_С01 Перший «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Алгебра і геометрія, частина 1 ПМ_6033_С01 Перший «Інформатика» 6.040302 Прикладної математики
Алгебра і геометрія, частина 2 ПМ_6035_С01 Другий «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Алгебра і геометрія, частина 2 ПМ_6035_С01 Другий «Інформатика» 6.040302 Прикладної математики
Алгебра та геометрія, частина 1 ВМ_6045_С01 Перший «Системний аналіз» 6.040303 Вищої математики
Алгебра та геометрія, частина 2 ВМ_6046_С01 Другий «Системний аналіз» 6.040303 Вищої математики
Алгоритми і структури даних АСУ_6026_С01 Третій «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Алгоритми і структури даних ПЗ_6034_С01 Другий «Програмна інженерія» 6.050103 Програмного забезпечення
Алгоритми та структури даних ІСМ_6051_С01 Перший «Системний аналіз» 6.040303 Інформаційних систем та мереж
Алгоритми цифрового опрацювання сигналів і зображень ПЗ Другий «Програмне забезпечення систем» 8.05010301 Програмного забезпечення

Сторінки