Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліни Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедраsort descending
Мікропроцесорна техніка АТХП_6014_С01 П'ятий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Програмування для систем реального часу АТХП_6023_С01 Четвертий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Технічні засоби автоматизації АТХП_6029_С01 Третій «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Виконавчі механізми i регулюючі органи АТХП_6030_С01 Шостий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Алгоритмізація і програмування АТХП_6033_С01 Перший, Другий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт АТХП_6034_С01 Перший «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Числові методи і моделювання на ЕОМ, частина 2 АТХП_6037_С01 Третій «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація неперервних технологічних процесів АТХП_6047_С01 Восьмий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація неперервних технологічних процесів АТХП_6047_С01 Восьмий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація періодичних технологічних процесів АТХП_6050_С01 Восьмий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Моделювання та оптимізація систем керування АТХП_6052_С01 Восьмий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Числові методи і моделювання на ЕОМ, частина 1 АТХП_6056_С01 Перший «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Системи автоматичного контролю шкідливих викидів промислових виробництв АТХП Перший «Екологія та охорона навколишнього середовища» 8.040106 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Системи автоматичного контролю шкідливих викидів промислових виробництв (курсова робота) АТХП Перший «Екологія та охорона навколишнього середовища» 8.040106 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Вища освіта України і Болонський процес АСУ_6012_С01 Восьмий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Комп’ютерна схемотехніка АСУ_6027_С01 Третій, Четвертий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Системне програмування та операційні системи (Курсова робота) АСУ_6028_С01 Третій «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Алгоритми і структури даних АСУ_6026_С01 Третій «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Технологія програмування та створення програмних систем АСУ_6013_С01 Сьомий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Теоретичні основи управління АСУ_6001_С01 Сьомий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем АСУ_6002_С01 Сьомий, Восьмий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Розподілені системи збору інформації та управління АСУ_6003_С01 Сьомий, Восьмий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Комп’ютерна графіка І АСУ_6004_С01 Восьмий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Математичні методи представлення знань АСУ_6005_С01 Восьмий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Основи теорії надійності АСУ_6007_С01 Восьмий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Основи управління економічними та соціальними системами АСУ_6008_С01 Восьмий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Основи цифрової обробки сигналів АСУ_6009_С01 Сьомий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Математичні методи дослідження операцій АСУ_6050_С01 Сьомий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Планування експериментів АСУ_6051_С01 Сьомий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління
Технології об’єктно-орієнтованого програмування АСУ_6052_С01 Сьомий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Автоматизованих систем управління

Сторінки