Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліни Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедраsort descending
Екологічний менеджмент БПД Другий «Екологічний контроль та аудит» 8.04010604
Екологічні нанотехнології БПД Другий «Екологічний контроль та аудит» 8.04010604
Інноваційні технології в екології БПД Другий «Екологічний контроль та аудит» 8.04010604
Методологія та організація наукових досліджень в екології БПД Другий «Екологічний контроль та аудит» 8.04010604
Метрологія, стандартизація та сертифікація в екології БПД Другий «Екологічний контроль та аудит» 8.04010604
Спеціальні та галузеві соціологічні теорії СР_6125_С01 Другий «Соціальна робота» 6.130102 Гуманітарних та соціальних наук
Пожежна автоматика АТХП_6045_С01 Шостий «Пожежна безпека» 6.170203 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Математичне моделювання, оптимізація технологічних процесів і матеріалів АТХП_6025_С01 Восьмий «Інженерне матеріалознавство» 6.050403 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка АТХП_6046_С01 Восьмий «Інженерне матеріалознавство» 6.050403 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Прилади контролю навколишнього середовища АТХП_6024_С01 Восьмий «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» 6.040106 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії АТХП_6028_С01 Восьмий «Будівництво» 6.060101 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом АТХП_6054_С01 Восьмий «Біотехнологія» 6.051401 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Контроль та керування технологічними процесами в фармацевтичній промисловості АТХП_6055_С01 Восьмий «Фармація» 6.120201 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація виробничих процесів АТХП_6027_С01 Восьмий «Харчові технології та інженерія» 6.051701 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Основи інформаційних технологій та програмування частина 1 АТХП_6040_С01 Перший «Теплоенергетика» 6.050601 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Основи інформаційних технологій і програмування, частина 2 АТХП_6041_С01 Другий «Теплоенергетика» 6.050601 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Метрологія , стандартизація, сертифікація та акредитація АТХП_6042_С01 Четвертий «Теплоенергетика» 6.050601 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Теплотехнічні вимірювання та автоматизація АТХП_6043_С01 Шостий «Теплоенергетика» 6.050601 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Теорія інформації АТХП_6001_С01 П'ятий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів АТХП_6002_С01 Шостий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Основи систем автоматизованого проектування (основи САПР) АТХП_6003_С01 Восьмий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Механізація технологічних процесів АТХП_6004_С01 Сьомий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизовані системи керування технологічними процесами АТХП_6005_С01 Восьмий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації АТХП_6006_С01 Восьмий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Основи автоматики та автоматизації АТХП_6007_С01 Третій «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Комп'ютерна графіка АТХП_6008_С01 Четвертий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Електроніка і мікросхемотехніка АТХП_6009_С01 Четвертий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Електричні вимірювання АТХП_6010_С01 Четвертий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Технологічні вимірювання i прилади АТХП_6011_С01 П'ятий, Шостий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Теорія автоматичного керування АТХП_6013_С01 П'ятий, Шостий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів

Сторінки