Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort descending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Цифрові пристрої та мікропроцесори, частина 1 РЕПС_6021_С01 Шостий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем
Цифрові пристрої та мікропроцесори,частина 2 РЕПС_6007_С01 Сьомий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем
Цифрові системи коміркового зв’язку ТРР Перший «Радіотехніка» 8.090701 Теоретичної радіотехніки та радіовимірювання
Ціни та ціноутворення (фахове спрямування «Управління в сфері економічної конкуренції») ТПЕ Восьмий «Менеджмент» 6.030601 Теоретичної та прикладної економіки
Ціноутворення ЕПІ_6002_С01 Сьомий «Економіка підприємства» 6.030504 Економіки підприємства та інвестицій
Ціноутворення на підприємстві ЕПІ_6039_С01 Сьомий «Економіка підприємства» 6.030504 Економіки підприємства та інвестицій
Чинники успішного працевлаштування за фахом МПА Перший «Логістика» 8.03060107 Менеджменту персоналу та адміністрування
Чинники успішного працевлаштування за фахом МО_8 Перший «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» 8.03060101 Менеджменту організацій
Чинники успішного працевлаштування за фахом ТПЕ Перший «Управління в сфері економічної конкуренції» 8.03060106 Теоретичної та прикладної економіки
Чинники успішного працевлаштування за фахом ММП_8 Перший «Управління інноваційною діяльністю» 8.18010012 Менеджменту і міжнародного підприємництва
Чисельні методи ПЗ_6044_С01 Четвертий «Програмна інженерія» 6.050103 Програмного забезпечення
Чисельні методи ОМП_6028_С01 Четвертий «Прикладна фізика» 6.040204 Обчислювальної математики і програмування
Чисельні методи ІСМ_6071_С01 П'ятий «Системний аналіз» 6.040303 Інформаційних систем та мереж
Чисельні методи (Курсова робота) ПМ_6151_С01 Другий «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Чисельні методи (Курсова робота) ПМ_6151_С01 Другий «Інформатика» 6.040302 Прикладної математики
Чисельні методи в інформатиці ІСМ_6059_С01 Шостий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Інформаційних систем та мереж
Чисельні методи математичної фізики ПМ_6115_С01 Восьмий «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Чисельні методи, частина 1 ПМ_6032_С01 Шостий «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Чисельні методи, частина 1 ПМ_6032_С01 Шостий «Інформатика» 6.040302 Прикладної математики
Чисельні методи, частина 2 ПМ_6108_С01 Сьомий «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Чисельні методи, частина 2 ПМ_6108_С01 Сьомий «Інформатика» 6.040302 Прикладної математики
Числова обробка експериментальних даних НПЕ_6026_С01 Четвертий «Мікро- та наноелектроніка» 6.050801 Напівпровідникової електроніки
Числові методи будівельної механіки та систем автоматизованого проектування МБМ_6019_С01 Шостий «Будівництво» 6.060101 Мостів та будівельної механіки
Числові методи дослідження електромеханічних систем ЕПК Другий «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід» 8.05070204 Електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем
Числові методи і моделювання на ЕОМ, частина 1 АТХП_6056_С01 Перший «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Числові методи і моделювання на ЕОМ, частина 2 АТХП_6037_С01 Третій «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Шрифти ДОА_6104_С01 Другий «Дизайн» 6.020207 Дизайну та основ архітектури
Штучні нейронні мережі ПЗ_6059_С01 Восьмий «Програмна інженерія» 6.050103 Програмного забезпечення
Штучні споруди на дорогах (спецкурс) МБМ_6025_С01 Сьомий «Будівництво» 6.060101 Мостів та будівельної механіки
Юридична деонтологія ТФП_6008_С01 Перший «Правознавство» 6.030401 Теорії та філософії права

Сторінки