Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort descending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Цивільний захист БЖД Другий «Електротехнічні системи електроспоживання(за видами)» 8.05070103 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист БЖД Другий «Технології продуктів бродіння і виноробства» 8.05170106 Технології органічних продуктів
Цивільний захист БЖД Перший «Технології фармацевтичних препаратів» 8.12020103 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист БЖД Перший «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід» 8.05070204 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист БЖД Перший «Фармацевтична біотехнологія» 8.05140103 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист БЖД Перший «Хімічні технології високомолекулярних сполук» 8.05130108 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист БЖД Перший «Менеджмент інноваційної діяльності» 8.03060102 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист БЖД Перший «Електричні машини та апарати» 8.05070201 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист БЖД Перший «Хімічні технології неорганічних речовин» 8.05130101 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист БЖД Перший «Хімічні технології органічних речовин» 8.05130102 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист БЖД Другий «Енергетичний менеджмент» 8.05070108 Безпеки життєдіяльності
Цивільні делікти ЦПП_8031_С01 Другий «Правознавство» 8.03040201 Цивільного права та процесу
Цивільні правочини ЦПП_8025_С01 Перший «Правознавство» 8.03040201 Цивільного права та процесу
Цифрова картографія КГМ_6026_С01 Перший «Картографія» 8.08010102 Картографії та геопросторового моделювання
Цифрова обробка аерокосмічних зображень ФГІ_6007_С02 Другий «Фотограмметрія та дистанційне зондування» 8.08010106 Фотограмметрії та геоінформатики
Цифрова обробка аерокосмічних зображень ФГІ_6012_С02 Другий «Геоінформаційні системи і технології» 8.08010105 Фотограмметрії та геоінформатики
Цифрова обробка сигналів ЗІ_6067_С01 Восьмий «Системи технічного захисту інформації» 6.170102 Захисту інформації
Цифрова обробка сигналів ТК_6003_С01 Восьмий «Телекомунікації» 6.050903 Телекомунікацій
Цифрова обробка сигналів ЕОМ_6047_С01 Восьмий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Електронних обчислювальних машин
Цифрова обробка сигналів БІТ_6020_С01 Восьмий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Цифрова обробка сигналів РЕПС_6042_С01 Восьмий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем
Цифрова техніка та мікропроцесори ТК_6010_С01 П'ятий «Телекомунікації» 6.050903 Телекомунікацій
Цифрове телебачення та телевізійні центри РЕПС Перший «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» 8.05090102 Радіоелектронних пристроїв та систем
Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки (Курсовий проект) ІВТ_6115_С01 П'ятий «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 6.051001 Інформаційно-вимірювальних технологій
Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки, частина 1 ІВТ_6114_С01 П'ятий «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 6.051001 Інформаційно-вимірювальних технологій
Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки, частина 2 ІВТ_6119_С01 Шостий «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 6.051001 Інформаційно-вимірювальних технологій
Цифрові мережі АСУ_6042_С01 Шостий «Видавничо-поліграфічна справа» 6.051501 Автоматизованих систем управління
Цифрові методи реалізації радіотехнічних систем РЕПС_6009_С01 Восьмий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем
Цифрові пристрої релейного захисту й автоматики ЕСМ_8 Перший «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» 8.05070106 Електричних систем та мереж
Цифрові пристрої та мікропроцесори (Курсова робота) РЕПС_6033_С01 Сьомий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем

Сторінки