Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort descending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Функції комплексної змінної та операційне числення I ПМ_6002_С01 Третій «Радіотехніка» 6.050901 Прикладної математики
Функції комплексної змінної та операційне числення I ПМ_6002_С01 Третій «Телекомунікації» 6.050903 Прикладної математики
Функціональна електроніка НПЕ_6006_С01 Сьомий «Мікро- та наноелектроніка» 6.050801 Напівпровідникової електроніки
Функціональна електроніка ЕП_6032_С01 Восьмий «Електронні пристрої та системи» 6.050802 Електронних приладів
Функціональний аналіз ПМ_6037_С01 Четвертий «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Функціональний аналіз ПМ_6037_С01 Четвертий «Інформатика» 6.040302 Прикладної математики
Функціональний аналіз ІСМ_6068_С01 Четвертий «Системний аналіз» 6.040303 Інформаційних систем та мереж
Функціональні властивості елементів електроенергетичних систем (Курсова робота) ЕСМ_6010_С01 Третій «Електротехніка та електротехнології» 6.050701 Електричних систем та мереж
Функціональні логістика, частина 1 (фахове спрямування «Логістика») МЛ_6 Сьомий «Менеджмент» 6.030601 Маркетингу і логістики
Функціональні логістика, частина 2 (фахове спрямування «Логістика») МЛ_6 Восьмий «Менеджмент» 6.030601 Маркетингу і логістики
Хіміко-технологічні процеси кондиціювання стічних вод ХТНР Другий «Хімічні технології неорганічних речовин» 8.05130101 Хімії і технології неорганічних речовин
Хіміко-технологічні процеси у підготовці природних вод ХТНР Перший «Хімічні технології неорганічних речовин» 8.05130101 Хімії і технології неорганічних речовин
Хімічна технологія будівельної кераміки ХТС Перший «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» 8.05130104 Хімічної технології силікатів
Хімічна технологія в’яжучих речовин та виробів на їх основі ХТС Перший «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» 8.05130104 Хімічної технології силікатів
Хімічна технологія вогнетривів ХТС Другий «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» 8.05130104 Хімічної технології силікатів
Хімічна технологія вторинних процесів переробки нафти та газу ХТНГ_6012_С01 Шостий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімічної технології переробки нафти та газу
Хімічна технологія зв'язаного азоту ХТНР_6005_С01 П'ятий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімії і технології неорганічних речовин
Хімічна технологія основних солей та мінеральних добрив ХТНР_6008_С01 Шостий, Сьомий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімії і технології неорганічних речовин
Хімічна технологія синтезу високомолекулярних сполук ХТПП_6024_С01 Сьомий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімічної технології переробки пластмас
Хімічна технологія сірки і сульфатної кислоти ХТНР_6004_С01 Сьомий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімії і технології неорганічних речовин
Хімічна технологія соди, лугів і глинозему ХТНР_6027_С01 Сьомий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімії і технології неорганічних речовин
Хімічна технологія та обладнання підприємств МАМ_6048_С01 Сьомий «Машинобудування» 6.050503 Механіки та автоматизації машинобудування
Хімічна технологія твердих горючих копалин ХТНГ_6009_С01 Шостий «Хімічна технологія» 6.051301 Хімічної технології переробки нафти та газу
Хімічна технологія тонкокерамічних виробів ХТС Другий «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» 8.05130104 Хімічної технології силікатів
Хімічні технології органічних речовин (частина 1) ТОП Перший «Хімічні технології органічних речовин» 8.05130102 Технології органічних продуктів
Хімічні технології основних видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів ХТС Перший «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» 8.05130104 Хімічної технології силікатів
Хімічні технологія та обладнання підприємств (Курсова робота) МАМ_6049_С01 Сьомий «Машинобудування» 6.050503 Механіки та автоматизації машинобудування
Хімія ЗХ_6021_С01 Другий «Прикладна механіка» 6.050501 Загальної хімії
Хімія ЗХ_6021_С01 Другий «Інженерна механіка» 6.050502 Загальної хімії
Хімія ЗХ_6021_С01 Другий «Машинобудування» 6.050503 Загальної хімії

Сторінки